Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 25 listopada 2019 r. - Czwartek, 28 listopada 2019 r. 220k
Wtorek, 26 listopada 2019173kWersja: Środa, 27 listopada 2019, 18:34
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 12:30   Uroczyste posiedzenie
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
11 pointPrzygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 12–13 grudnia
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2722(RSP)]
12:00 - 12:30   Uroczyste posiedzenie      
26 pointWystąpienie Ołeha Sencowa, laureata nagrody im. Sacharowa
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
17***voteUmowa UE-Ukraina zmieniająca preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą
Zalecenie:  Enikő Győri (A9-0024/2019)
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy, w imieniu Unii, w formie wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony
[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
44*voteZmiana zasad dotyczących podatku od wartości dodanej i podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii
Sprawozdanie:  Paul Tang (A9-0034/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii
[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
28 votePowołanie Joëlle Elvinger na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Sprawozdanie:  Olivier Chastel (A9-0030/2019)
Sprawozdanie w sprawie powołania Joëlle Elvinger na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]
Komisja Kontroli Budżetowej
29 votePowołanie François Rogera-Cazali na członka Trybunału Obrachunkowego
Sprawozdanie:  Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)
Sprawozdanie w sprawie powołania François-Rogera Cazali na członka Trybunału Obrachunkowego
[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]
Komisja Kontroli Budżetowej
30 votePowołanie Alexa Brenninkmeijera na członka Trybunału Obrachunkowego
Sprawozdanie:  Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)
Sprawozdanie w sprawie powołania Alexa Brenninkmeijera na członka Trybunału Obrachunkowego
[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]
Komisja Kontroli Budżetowej
31 votePowołanie Nikolaosa Milionisa na członka Trybunału Obrachunkowego
Sprawozdanie:  Sándor Rónai (A9-0027/2019)
Sprawozdanie w sprawie powołania Nikolaosa Milionisa na członka Trybunału Obrachunkowego
[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]
Komisja Kontroli Budżetowej
32 votePowołanie Klausa-Heinera Lehnego na członka Trybunału Obrachunkowego
Sprawozdanie:  Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)
Sprawozdanie w sprawie powołania Klausa-Heinera Lehnego na członka Trybunału Obrachunkowego
[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]
Komisja Kontroli Budżetowej
35Termin votePrawa dziecka w związku z 30. rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka
Projekty rezolucji
[2019/2876(RSP)]
B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019
Debata: Środa, 13 listopada 2019
15:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
20 pointProcedura budżetowa 2020: wspólny projekt
Sprawozdanie:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)
Sprawozdanie w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej
[11734/201914283/2019 - C9-0119/2019 C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]
Delegacja Parlamentu Europejskiego do budżetowego komitetu pojednawczego
49 pointReakcja UE na ekstremalne zjawiska pogodowe i ich skutki: jak chronić obszary miejskie w Europie i ich dziedzictwo kulturowe?
Oświadczenie Komisji
[2019/2932(RSP)]
48Termin pointDyskryminacja i mowa nienawiści kierowana przeciwko osobom LGBTI w sferze publicznej, w tym „strefy wolne od LGBTI”
Oświadczenie Komisji
[2019/2933(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w grudniu
33Termin pointŚrodki zaradcze dotyczące wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo
Oświadczenie Komisji
[2019/2895(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
42Termin pointKryzys w Organie Apelacyjnym WTO
Oświadczenie Komisji
[2019/2918(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
09:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)5'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)45'
Przewodniczący Komisji Budżetowej6'
Sprawozdawcy ds. budżetu   (2x3') 6'
Procedura pytań z sali   (5x5') 25'
Posłowie270'
PPE63'30S&D54'Renew38'30Verts/ALE27'ID26'30ECR23'GUE/NGL16'NI21'30
35item on the agendapointPrawa dziecka w związku z 30. rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka
  -Projekty rezolucjiŚroda, 20 listopada 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPiątek, 22 listopada 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPiątek, 22 listopada 2019, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 25 listopada 2019, 19:00
48item on the agendapointDyskryminacja i mowa nienawiści kierowana przeciwko osobom LGBTI w sferze publicznej, w tym „strefy wolne od LGBTI”
  -Projekty rezolucjiŚroda, 11 grudnia 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 16 grudnia 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 16 grudnia 2019, 20:00
33item on the agendapointŚrodki zaradcze dotyczące wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 25 listopada 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 26 listopada 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 26 listopada 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 27 listopada 2019, 16:00
42item on the agendapointKryzys w Organie Apelacyjnym WTO
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 25 listopada 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 26 listopada 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 26 listopada 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 27 listopada 2019, 16:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 22 listopada 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 25 listopada 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 26 listopada 2019, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 27 listopada 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2019Informacja prawna