Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 25. listopadu 2019 - Čtvrtek, 28. listopadu 2019 219k
Středa, 27. listopadu 2019164kVerze: Středa, 27. listopadu 2019, 18:29
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:30   Rozpravy
12:00 - 13:00   HLASOVÁNÍ
13:00 - 13:30   (Udělení ceny LUX)
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:30   Rozpravy       Řečnická doba
23 pointPředstavení sboru komisařů a jejich programu nově zvolenou předsedkyní Komise
[2019/2801(RSP)]
12:00 - 13:00   HLASOVÁNÍ      
24 voteVolba Komise
[2019/2109(INS)]
Před hlasováním vystoupí jeden řečník za každou politickou skupinu v opačném pořadí
40 voteUvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku
Zpráva:  Eva Kaili (A9-0040/2019)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku
[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]
Rozpočtový výbor
56 voteUvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami
Zpráva:  Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami
[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]
Rozpočtový výbor
27 voteUvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2020
Zpráva:  Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2020
[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]
Rozpočtový výbor
20 voteRozpočtový proces na rok 2020: společný návrh
Zpráva:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)
Zpráva o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu
[11734/201914283/2019 - C9-0119/2019 C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]
Delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru pro rozpočet
13:00 - 13:30   (Udělení ceny LUX)      
61 point(Udělení ceny LUX)
15:00 - 23:00   Rozpravy       Řečnická doba
60 pointZasahování jiných zemí do našich demokracií a voleb
Tematická rozprava (článek 162 jednacího řádu)
[2019/2941(RSP)]
47 pointRozvoj východního sousedství
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2019/2934(RSP)]
46 pointSituace v Izraeli a Palestině, včetně osad
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2019/2935(RSP)]
43 pointSituace v širším regionu Blízkého východu, včetně krizových situací v Íránu, Iráku a Libanonu
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2019/2917(RSP)]
19Lhůta pointProbíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT
Otázky k ústnímu zodpovězení - [2019/2832(RSP)]
     
Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Výbor pro rozvoj
Rada
Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT
     
Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Výbor pro rozvoj
Komise
Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT
09:00 - 11:30   Rozpravy     item on the agenda
Nově zvolená předsedkyně Komise (včetně odpovědí)30'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci75'
PPE16'30S&D14'Renew10'30Verts/ALE8'ID7'30ECR7'GUE/NGL5'NI6'30
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Řečník v rámci tematické rozpravy4'
Rada (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)10'
Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí)30'
Autor (výbor)5'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (4x5') 20'
Poslanci284'
PPE67'S&D57'Renew40'30Verts/ALE28'30ID28'ECR24'GUE/NGL16'30NI22'30
19item on the agendapointProbíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT
(O-000035/2019 - B9-0057/2019) (O-000036/2019 - B9-0058/2019) 
  -Návrhy usneseníStředa, 20. listopadu 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 25. listopadu 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 25. listopadu 2019, 20:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 22. listopadu 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 25. listopadu 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 26. listopadu 2019, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)Středa, 27. listopadu 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 27. listopadu 2019Právní upozornění