Agenda
StraatsburgMaandag 25 november 2019 - Donderdag 28 november 2019 216k
Woensdag 27 november 2019163kVersie: Woensdag 27 november 2019, 18:34
 Agendapunten
09:00 - 11:30   Debatten
12:00 - 13:00   STEMMINGEN
13:00 - 13:30   (Uitreiking van de LUX-prijs)
15:00 - 23:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:30   Debatten       Spreektijd
23 pointPresentatie, door de gekozen voorzitter van de Commissie, van het college van commissarissen en het Commissieprogramma
[2019/2801(RSP)]
12:00 - 13:00   STEMMINGEN      
24 voteVerkiezing van de Commissie
[2019/2109(INS)]
Voorafgegaan door een sprekersronde van de fracties in omgekeerde volgorde
40 voteBeschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland
Verslag:  Eva Kaili (A9-0040/2019)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland
[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]
Begrotingscommissie
56 voteTerbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen
Verslag:  Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen
[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]
Begrotingscommissie
27 voteBeschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2020
Verslag:  Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2020
[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]
Begrotingscommissie
20 voteBegrotingsprocedure 2020: gemeenschappelijk ontwerp
Verslag:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)
Verslag over het gemeenschappelijk ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020, goedgekeurd door het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure
[11734/201914283/2019 - C9-0119/2019 C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]
delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure
13:00 - 13:30   (Uitreiking van de LUX-prijs)      
61 point(Uitreiking van de LUX-prijs)
15:00 - 23:00   Debatten       Spreektijd
60 pointInmenging van andere landen in onze democratieën en verkiezingen
Actualiteitendebat (artikel 162 van het Reglement)
[2019/2941(RSP)]
47 pointOntwikkelingen in de landen van het Oostelijk Nabuurschap
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2934(RSP)]
46 pointDe situatie in Israël en Palestina, onder meer wat de nederzettingen betreft
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2935(RSP)]
43 pointDe situatie in de ruimere regio van het Midden-Oosten, waaronder de crisis in Iran, Irak en Libanon
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2917(RSP)]
19Deadline pointLopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst EU-ACS
Mondelinge vragen - [2019/2832(RSP)]
     
Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Raad
Lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de ACS-staten
     
Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Commissie
Lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de ACS-staten
09:00 - 11:30   Debatten     item on the agenda
Verkozen voorzitter van de Commissie (inclusief antwoorden)30'
"Catch the eye"5'
Leden75'
PPE16'30S&D14'Renew10'30Verts/ALE8'ID7'30ECR7'GUE/NGL5'NI6'30
15:00 - 23:00   Debatten     item on the agenda
Spreker actualiteitendebat4'
Raad (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief antwoorden)30'
Vraagsteller (commissie)5'
"Catch the eye"   (4x5') 20'
Leden284'
PPE67'S&D57'Renew40'30Verts/ALE28'30ID28'ECR24'GUE/NGL16'30NI22'30
19item on the agendapointLopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst EU-ACS
(O-000035/2019 - B9-0057/2019) (O-000036/2019 - B9-0058/2019) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 20 november 2019, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 25 november 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 25 november 2019, 20:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 22 november 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 25 november 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 26 november 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 27 november 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 27 november 2019Juridische mededeling