Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 25 ноември 2019 г. - Четвъртък, 28 ноември 2019 г. 241k
Четвъртък, 28 ноември 2019171kВерсия: Cряда, 27 ноември 2019, 18:29
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:20   Разисквания
11:30 - 13:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 16:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:20   Разисквания       Време за изказвания
57 pointЗакрила на защитници на горите и околната среда в ЕС
Изявление на Комисията
[2019/2939(RSP)]
  pointРазисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)
54Срок -Положението със свободите в Алжир
[2019/2927(RSP)]
RC-B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, B9-0199/2019
52Срок -Куба, случаят на Хосе Даниел Ферер
[2019/2929(RSP)]
RC-B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019, B9-0213/2019
53Срок -Хаити
[2019/2928(RSP)]
RC-B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019, B9-0223/2019
11:30 - 13:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
9 voteПредложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)
38***voteСпоразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо
Препоръка:  Bernd Lange (A9-0038/2019)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо съгласно Преработения меморандум за разбирателство относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз (2014 г.)
[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]
Комисия по международна търговия
39Срок voteСпоразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо (резолюция)
Доклад:  Bernd Lange (A9-0037/2019)
Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо съгласно Преработения меморандум за разбирателство относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз (2014 г.)
[2019/0142M(NLE)]
Комисия по международна търговия
37Срок voteПоложението в Боливия
Предложения за резолюции
[2019/2896(RSP)]
RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019
Разискване: Cряда, 13 ноември 2019
51Срок voteКритично състояние на климата и околната среда
Предложения за резолюции
[2019/2930(RSP)]
RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019
10Срок voteПредложения за резолюции - Конференция на ООН по изменението на климата през 2019 г. (COP25)
[2019/2712(RSP)]
B9-0174/2019
18Срок voteПрисъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с насилието, основано на пола
Предложения за резолюции
[2019/2855(RSP)]
B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019
58Срок voteНеотдавнашни действие от страна на Руската федерация срещу литовски съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс
Предложения за резолюции
[2019/2938(RSP)]
RC-B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019
33Срок voteМерки по отношение на въздействието на решението на СТО по спора във връзка с „Airbus“ върху европейското селско стопанство
Предложения за резолюции
[2019/2895(RSP)]
RC-B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019
42Срок voteКризата с Апелативния орган на СТО
Предложения за резолюции
[2019/2918(RSP)]
B9-0181/2019
19Срок voteПредложения за резолюции - Текущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и АКТБ
[2019/2832(RSP)]
B9-0175/2019
15:00 - 16:00   Разисквания       Време за изказвания
55 pointТелефонни номера за услуги 0800
Въпрос с искане за устен отговор - [2019/2937(RSP)]
     
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Комисия
Правилата в областта на далекосъобщенията
09:00 - 11:20   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)25'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Автор на всяко предложение за резолюция (член 144 от Правилника за дейността)1'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (член 144 от Правилника за дейността)   (3x2') 6'
Членове на ЕП45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
15:00 - 16:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)5'
Автор (политическа група)2'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Членове на ЕП30'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'GUE/NGL3'NI3'
54item on the agendapointПоложението със свободите в Алжир
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 25 ноември 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииCряда, 27 ноември 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 27 ноември 2019, 14:00
52item on the agendapointКуба, случаят на Хосе Даниел Ферер
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 25 ноември 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииCряда, 27 ноември 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 27 ноември 2019, 14:00
53item on the agendapointХаити
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 25 ноември 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииCряда, 27 ноември 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 27 ноември 2019, 14:00
39item on the agendapointСпоразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо (резолюция)
Bernd Lange (A9-0037/2019
  -ИзмененияВтoрник, 26 ноември 2019, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 27 ноември 2019, 16:00
37item on the agendapointПоложението в Боливия
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 25 ноември 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 26 ноември 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 26 ноември 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 27 ноември 2019, 16:00
51item on the agendapointКритично състояние на климата и околната среда
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 25 ноември 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 26 ноември 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 26 ноември 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 27 ноември 2019, 16:00
10item on the agendapointКонференция на ООН по изменението на климата през 2019 г. (COP25)
(O-000029/2019 - B9-0055/2019) (O-000030/2019 - B9-0056/2019) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 20 ноември 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииПетък, 22 ноември 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПетък, 22 ноември 2019, 14:00
18item on the agendapointПрисъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с насилието, основано на пола
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 25 ноември 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 26 ноември 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 26 ноември 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 27 ноември 2019, 16:00
58item on the agendapointНеотдавнашни действие от страна на Руската федерация срещу литовски съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 25 ноември 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 26 ноември 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 26 ноември 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 27 ноември 2019, 16:00
33item on the agendapointМерки по отношение на въздействието на решението на СТО по спора във връзка с „Airbus“ върху европейското селско стопанство
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 25 ноември 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 26 ноември 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 26 ноември 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 27 ноември 2019, 16:00
42item on the agendapointКризата с Апелативния орган на СТО
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 25 ноември 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 26 ноември 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 26 ноември 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 27 ноември 2019, 16:00
19item on the agendapointТекущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и АКТБ
(O-000035/2019 - B9-0057/2019) (O-000036/2019 - B9-0058/2019) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 20 ноември 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииПонеделник, 25 ноември 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 25 ноември 2019, 20:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 22 ноември 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 25 ноември 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 26 ноември 2019, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 27 ноември 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 27 ноември 2019 г.Правна информация