Τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης
ΒρυξέλλεςΤετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 150k
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 Έκδοση: Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019, 13:03
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
14:00 - 16:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης

14:00 - 16:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
1  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
2 pointΗ Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
Δήλωση της Επιτροπής
[2019/2956(RSP)]
14:00 - 16:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές75'
PPE16'30S&D14'Renew10'30Verts/ALE8'ID7'30ECR7'GUE/NGL5'NI6'30
Τελευταία ενημέρωση: 2 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου