Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 16. prosince 2019 - Čtvrtek, 19. prosince 2019 219k
Pondělí, 16. prosince 2019160kVerze: Středa, 18. prosince 2019, 15:37
 Body k pořadu jednání
17:00 - 23:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

17:00 - 23:00   Rozpravy       Řečnická doba
1  pointPokračování zasedání a plán práce
63Lhůta pointPřipomínka 30. výročí rumunské revoluce, k níž došlo v prosinci 1989
Prohlášení Komise
[2019/2989(RSP)]
Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
  pointSpolečná rozprava - Podvody v oblasti DPH a poskytovatelé platebních služeb
36*-Požadavky na poskytovatele platebních služeb
Zpráva:  Lídia Pereira (A9-0048/2019)
Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
35*-Opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH
Zpráva:  Lídia Pereira (A9-0047/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
  pointSpolečná rozprava - Jmenování členů Výkonné rady Evropské centrální banky
34 -Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky
Zpráva:  Irene Tinagli (A9-0049/2019)
Zpráva k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]
Hospodářský a měnový výbor
33 -Jmenování členky Výkonné rady Evropské centrální banky
Zpráva:  Irene Tinagli (A9-0046/2019)
Zpráva o doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]
Hospodářský a měnový výbor
19Lhůta pointSpravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.0
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2019/2901(RSP)]
Hlasování se bude konat ve středu.
     
Irene Tinagli (O-000040/2019 - B9-0060/2019)
Hospodářský a měnový výbor
Komise
Spravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.0
16***IpointMakrofinanční pomoc Jordánsku
Zpráva:  Luisa Regimenti (A9-0045/2019)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království
[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]
Výbor pro mezinárodní obchod
2  pointJednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)
17:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)30'
Zpravodajové   (3x6') 18'
Autoři (výbory)5'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (5x5') 25'
Poslanci150'
PPE34'30S&D29'30Renew21'30Verts/ALE15'ID15'ECR13'GUE/NGL9'30NI12'
63item on the agendapointPřipomínka 30. výročí rumunské revoluce, k níž došlo v prosinci 1989
  -Návrhy usneseníPondělí, 16. prosince 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 17. prosince 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 17. prosince 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 18. prosince 2019, 16:00
19item on the agendapointSpravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.0
(O-000040/2019 - B9-0060/2019) 
  -Návrhy usneseníČtvrtek, 12. prosince 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 16. prosince 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 16. prosince 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 17. prosince 2019, 16:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 13. prosince 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 16. prosince 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 17. prosince 2019, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)Středa, 18. prosince 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 18. prosince 2019Právní upozornění