Σχέδιο ημερήσιας διάταξης
ΣτρασβούργοΔευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 - Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 223k
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 Έκδοση: Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019, 10:00
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
17:00 - 23:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

17:00 - 23:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
1  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
46 pointΤο κράτος δικαίου στη Μάλτα, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia
Δήλωση της Επιτροπής
[2019/2954(RSP)]
16Προθεσμία, εάν ζητείται***IpointΜακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας
Έκθεση:  Luisa Regimenti
[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
(δεν έχει εγκριθεί ακόμα)
  pointΚοινή συζήτηση - Απάτη στον τομέα
του ΦΠΑ και πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών
36Προθεσμία, εάν ζητείται*-Απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών
Έκθεση:  Lídia Pereira

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
(δεν έχει εγκριθεί ακόμα)
35Προθεσμία, εάν ζητείται*-Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ
Έκθεση:  Lídia Pereira

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
(δεν έχει εγκριθεί ακόμα)
  pointΚοινή συζήτηση - Διορισμοί μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
34 -Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας


Έκθεση:  Irene Tinagli

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
(δεν έχει εγκριθεί ακόμα)
33 -Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Έκθεση:  Irene Tinagli

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
(δεν έχει εγκριθεί ακόμα)
2  pointΑγορεύσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού)
17:00 - 23:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)25'
Εισηγητές   (3x6') 18'
"Catch the eye"   (4x5') 20'
Βουλευτές165'
PPE38'S&D32'30Renew23'30Verts/ALE16'30ID16'30ECR14'30GUE/NGL10'NI13'30
16item on the agendapointΜακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας
Luisa Regimenti
  -(εφόσον ζητηθεί) Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, 13:00
36item on the agendapointΑπαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών
Lídia Pereira
  -(εφόσον ζητηθεί) ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, 13:00
35item on the agendapointΜέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ
Lídia Pereira
  -(εφόσον ζητηθεί) ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού) Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 5 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου