Agenda
StraatsburgMaandag 16 december 2019 - Donderdag 19 december 2019 214k
Maandag 16 december 2019157kVersie: Woensdag 18 december 2019, 15:41
 Agendapunten
17:00 - 23:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

17:00 - 23:00   Debatten       Spreektijd
1  pointHervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
63Deadline pointHerdenking van de Roemeense revolutie die dertig jaar geleden plaatsvond, in december 1989
Verklaring van de Commissie
[2019/2989(RSP)]
De stemming vindt op donderdag plaats
  pointGezamenlijk debat - Btw-fraude en betalingsdienstaanbieders
36*-Voorschriften voor betalingsdienstaanbieders
Verslag:  Lídia Pereira (A9-0048/2019)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de invoering van bepaalde voorschriften voor betalingsdienstaanbieders

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]
Commissie economische en monetaire zaken
35*-Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden
Verslag:  Lídia Pereira (A9-0047/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 wat betreft maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]
Commissie economische en monetaire zaken
  pointGezamenlijk debat - Benoemingen van leden van de directie van de Europese Centrale Bank
34 -Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank
Verslag:  Irene Tinagli (A9-0049/2019)
Verslag over de aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]
Commissie economische en monetaire zaken
33 -Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank
Verslag:  Irene Tinagli (A9-0046/2019)
Verslag over de aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]
Commissie economische en monetaire zaken
19Deadline pointEerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie — BEPS 2.0
Mondelinge vraag - [2019/2901(RSP)]
De stemming vindt op woensdag plaats.
     
Irene Tinagli (O-000040/2019 - B9-0060/2019)
Commissie economische en monetaire zaken
Commissie
Eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie — BEPS 2.0
16***IpointMacrofinanciële bijstand aan Jordanië
Verslag:  Luisa Regimenti (A9-0045/2019)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]
Commissie internationale handel
2  pointRedevoeringen van één minuut (artikel 172 van het Reglement)
17:00 - 23:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)30'
Rapporteurs   (3x6') 18'
Vraagstellers (commissies)5'
"Catch the eye"   (5x5') 25'
Leden150'
PPE34'30S&D29'30Renew21'30Verts/ALE15'ID15'ECR13'GUE/NGL9'30NI12'
63item on the agendapointHerdenking van de Roemeense revolutie die dertig jaar geleden plaatsvond, in december 1989
  -OntwerpresolutiesMaandag 16 december 2019, 19:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 17 december 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 17 december 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 18 december 2019, 16:00
19item on the agendapointEerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie — BEPS 2.0
(O-000040/2019 - B9-0060/2019) 
  -OntwerpresolutiesDonderdag 12 december 2019, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 16 december 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 16 december 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 17 december 2019, 16:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 13 december 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 16 december 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 17 december 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 18 december 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 18 december 2019Juridische mededeling