Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 16. prosince 2019 - Čtvrtek, 19. prosince 2019 219k
Úterý, 17. prosince 2019169kVerze: Středa, 18. prosince 2019, 15:37
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   Rozpravy       Řečnická doba
46Lhůta pointPrávní stát na Maltě po nedávných odhaleních v souvislosti s vraždou Daphne Caruanové Galiziové
Prohlášení Komise
[2019/2954(RSP)]
Hlasování se bude konat ve středu.
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
14 voteVolba veřejného ochránce práv
[2019/2042(INS)]
První kolo
16***IvoteMakrofinanční pomoc Jordánsku
Zpráva:  Luisa Regimenti (A9-0045/2019)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království
[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]
Výbor pro mezinárodní obchod
17***voteDohoda EU-Švýcarsko o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti
Doporučení:  Roberta Metsola (A9-0043/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti
[08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
18***voteDohoda EU-Lichtenštejnsko o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti
Doporučení:  Roberta Metsola (A9-0044/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a o prozatímním uplatňování některých ustanovení Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti
[08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
32***voteProtokol k Dohodě EU-Švýcarsko o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva
Doporučení:  Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva
[15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
22***votePřistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi EU a tichomořskými státy
Doporučení:  Bernd Lange (A9-0050/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé
[09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
36*votePožadavky na poskytovatele platebních služeb
Zpráva:  Lídia Pereira (A9-0048/2019)
Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb
[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
35*voteOpatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH
Zpráva:  Lídia Pereira (A9-0047/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH
[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
31*votePřidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“)
Zpráva:  Tomas Tobé (A9-0033/2019)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“)
[COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)]
Výbor pro rozvoj
34 voteJmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky
Zpráva:  Irene Tinagli (A9-0049/2019)
Zpráva k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky
[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]
Hospodářský a měnový výbor
33 voteJmenování členky Výkonné rady Evropské centrální banky
Zpráva:  Irene Tinagli (A9-0046/2019)
Zpráva o doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky
[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]
Hospodářský a měnový výbor
15:00 - 23:00   Rozpravy       Řečnická doba
53 pointStřet zájmů a korupce dotýkající se ochrany finančních zájmů Evropské unie v členských státech
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2019/2963(RSP)]
     
Monika Hohlmeier (O-000041/2019 - B9-0061/2019)
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Komise
Střet zájmů a korupce dotýkající se ochrany finančních zájmů Evropské unie v členských státech
55Lhůta pointStrategie EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období po roce 2020
Prohlášení Komise
[2019/2975(RSP)]
Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání
66 pointVýsledky konference COP 25
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2998(RSP)]
25Lhůta pointIniciativa EU týkající se opylovačů
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2803(RSP)]
38 pointŽivotní podmínky zvířat při přepravě do třetích zemí
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2944(RSP)]
24Lhůta pointUsnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2019/2804(RSP)]
     
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000042/2019 - B9-0062/2019)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Komise
Digitální transformace zdravotnictví a péče
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)10'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)30'
Komise (včetně odpovědí)50'
Autoři (výbory)   (2x5') 10'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (6x5') 30'
Poslanci240'
PPE56'30S&D48'Renew34'Verts/ALE24'ID24'ECR20'30GUE/NGL14'NI19'
46item on the agendapointPrávní stát na Maltě po nedávných odhaleních v souvislosti s vraždou Daphne Caruanové Galiziové
  -Návrhy usneseníPondělí, 16. prosince 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 17. prosince 2019, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 17. prosince 2019, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 17. prosince 2019, 19:00
55item on the agendapointStrategie EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období po roce 2020
25item on the agendapointIniciativa EU týkající se opylovačů
  -Návrhy usneseníStředa, 11. prosince 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 16. prosince 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 16. prosince 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 17. prosince 2019, 16:00
24item on the agendapointUsnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče
(O-000042/2019 - B9-0062/2019) 
  -Návrhy usneseníČtvrtek, 12. prosince 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 16. prosince 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 16. prosince 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 17. prosince 2019, 16:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 13. prosince 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 16. prosince 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 17. prosince 2019, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)Středa, 18. prosince 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 18. prosince 2019Právní upozornění