Σχέδιο ημερήσιας διάταξης
ΣτρασβούργοΔευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 - Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 223k
Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 Έκδοση: Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019, 10:00
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 23:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
  point(ενδεχομένως) Ψηφοφορίες επί αιτημάτων για κατεπείγουσα συζήτηση (άρθρο 163 του Κανονισμού)
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
14 voteΕκλογή του Διαμεσολαβητή
[2019/2042(INS)]
17***voteΣυμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος
Σύσταση:  Roberta Metsola
[08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(δεν έχει εγκριθεί ακόμα)
18***voteΣυμφωνία ΕΕ-Λιχτενστάιν σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος
Σύσταση:  Roberta Metsola
[08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(δεν έχει εγκριθεί ακόμα)
32***voteΠρωτόκολλο στη συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου
Σύσταση:  Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου
[15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
3 voteΚείμενα επί των οποίων η συζήτηση έχει περατωθεί
15:00 - 23:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
13 pointΜισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων
Δήλωση της Επιτροπής - [2019/2870(RSP)]
25Προθεσμία pointΠρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2019/2803(RSP)]
38 pointΣυνθήκες διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά τους σε τρίτες χώρες
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2019/2944(RSP)]
09:00 - 11:50   Συζητήσεις     item on the agenda
..... 
15:00 - 23:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)30'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
Βουλευτές300'
PPE71'S&D60'Renew43'Verts/ALE30'ID29'30ECR25'30GUE/NGL17'30NI23'30
25item on the agendapointΠρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, 20:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, 16:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού) Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 5 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου