Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 16. prosinca 2019. - Četvrtak, 19. prosinca 2019. 214k
utorak, 17. prosinca 2019.166kVerzija: srijeda, 18. prosinca 2019., 15:39
 Točke dnevnog reda
09:00 - 11:50   Rasprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 23:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 11:50   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
46Rok pointVladavina prava na Malti nakon nedavnih otkrića u slučaju ubojstva Daphne Caruane Galizije
Izjava Komisije
[2019/2954(RSP)]
Glasovanje će se održati u srijedu
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
14 voteIzbor Europskog ombudsmana
[2019/2042(INS)]
Prvi krug glasovanja
16***IvoteMakrofinancijska pomoć Jordanu
Izvješće:  Luisa Regimenti (A9-0045/2019)
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
17***voteSporazum između Europske unije i Švicarske o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala
Preporuka:  Roberta Metsola (A9-0043/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti


[08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
18***voteSporazum između Europske unije i Lihtenštajna o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala
Preporuka:  Roberta Metsola (A9-0044/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni određenih odredaba Sporazuma između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti


[08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
32***voteSklapanje Protokola između Europske unije i Švicarske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona
Preporuka:  Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola između Europske unije, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona
[15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
22***votePristupanje Salomonovih Otoka Privremenom sporazumu o partnerstvu između EU-a i pacifičkih država
Preporuka:  Bernd Lange (A9-0050/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o pristupanju Salomonovih Otoka Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane
[09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
36*voteZahtjevi za pružatelje platnih usluga
Izvješće:  Lídia Pereira (A9-0048/2019)
Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu uvođenja određenih zahtjeva za pružatelje platnih usluga
[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
35*voteMjere za jačanje administrativne suradnje radi borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om
Izvješće:  Lídia Pereira (A9-0047/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 u pogledu mjera za jačanje administrativne suradnje radi borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om
[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
31*votePridruživanje prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji („Odluka o prekomorskom pridruživanju”)
Izvješće:  Tomas Tobé (A9-0033/2019)
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji („Odluka o prekomorskom pridruživanju”)
[COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)]
Odbor za razvoj
34 voteImenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke
Izvješće:  Irene Tinagli (A9-0049/2019)
Izvješće o preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora Europske središnje banke
[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
33 voteImenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke
Izvješće:  Irene Tinagli (A9-0046/2019)
Izvješće o preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora Europske središnje banke
[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
15:00 - 23:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
53 pointUtjecaj sukoba interesa i korupcije na zaštitu financijskih interesa EU-a u državama članicama
Usmeno pitanje - [2019/2963(RSP)]
     
Monika Hohlmeier (O-000041/2019 - B9-0061/2019)
Odbor za proračunski nadzor
Komisija
Utjecaj sukoba interesa i korupcije na zaštitu financijskih interesa EU-a u državama članicama
55Rok pointStrategija EU-a za osobe s invaliditetom za razdoblje nakon 2020.
Izjava Komisije
[2019/2975(RSP)]
Glasovanje će se održati na jednoj od sljedećih sjednica
66 pointIshod 25. Konferencije stranaka (COP25)
Izjave Vijeća i Komisije
[2019/2998(RSP)]
25Rok pointInicijativa EU-a za oprašivače
Izjave Vijeća i Komisije
[2019/2803(RSP)]
38 pointUvjeti u vezi s dobrobiti životinja pri prijevozu u treće zemlje
Izjave Vijeća i Komisije
[2019/2944(RSP)]
24Rok pointOmogućivanje digitalne transformacije u području zdravstva i skrbi
Usmeno pitanje - [2019/2804(RSP)]
     
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000042/2019 - B9-0062/2019)
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Komisija
Digitalna transformacija u području zdravstva i skrbi
09:00 - 11:50   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)10'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)5'
Zastupnici106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 23:00   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)30'
Komisija (uključujući odgovore)50'
Podnositelji (odbori)   (2x5') 10'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (6x5') 30'
Zastupnici240'
PPE56'30S&D48'Renew34'Verts/ALE24'ID24'ECR20'30GUE/NGL14'NI19'
46item on the agendapointVladavina prava na Malti nakon nedavnih otkrića u slučaju ubojstva Daphne Caruane Galizije
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 16. prosinca 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 17. prosinca 2019., 12:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 17. prosinca 2019., 13:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 17. prosinca 2019., 19:00
55item on the agendapointStrategija EU-a za osobe s invaliditetom za razdoblje nakon 2020.
25item on the agendapointInicijativa EU-a za oprašivače
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 11. prosinca 2019., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 16. prosinca 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 16. prosinca 2019., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 17. prosinca 2019., 16:00
24item on the agendapointOmogućivanje digitalne transformacije u području zdravstva i skrbi
(O-000042/2019 - B9-0062/2019) 
  -Prijedlozi rezolucijačetvrtak, 12. prosinca 2019., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 16. prosinca 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 16. prosinca 2019., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 17. prosinca 2019., 16:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 13. prosinca 2019., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 16. prosinca 2019., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 17. prosinca 2019., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 144. Poslovnika)srijeda, 18. prosinca 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 18. prosinca 2019.Pravna napomena