Agenda
StraatsburgMaandag 16 december 2019 - Donderdag 19 december 2019 214k
Dinsdag 17 december 2019166kVersie: Woensdag 18 december 2019, 15:41
 Agendapunten
09:00 - 11:50   Debatten
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 23:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:50   Debatten       Spreektijd
46Deadline pointDe rechtsstaat in Malta, na de recente onthullingen over de moord op Daphne Caruana Galizia
Verklaring van de Commissie
[2019/2954(RSP)]
De stemming vindt op woensdag plaats.
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
14 voteVerkiezing van de Ombudsman
[2019/2042(INS)]
Eerste stemronde
16***IvoteMacrofinanciële bijstand aan Jordanië
Verslag:  Luisa Regimenti (A9-0045/2019)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]
Commissie internationale handel
17***voteOvereenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit
Aanbeveling:  Roberta Metsola (A9-0043/2019)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten
[08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
18***voteOvereenkomst tussen de EU en Liechtenstein inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit
Aanbeveling:  Roberta Metsola (A9-0044/2019)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten
[08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
32***voteProtocol bij de overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend
Aanbeveling:  Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend, wat betreft de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden
[15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
22***voteDe toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de staten in de Stille Oceaan
Aanbeveling:  Bernd Lange (A9-0050/2019)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds
[09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)]
Commissie internationale handel
36*voteVoorschriften voor betalingsdienstaanbieders
Verslag:  Lídia Pereira (A9-0048/2019)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de invoering van bepaalde voorschriften voor betalingsdienstaanbieders
[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]
Commissie economische en monetaire zaken
35*voteMaatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden
Verslag:  Lídia Pereira (A9-0047/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 wat betreft maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden
[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]
Commissie economische en monetaire zaken
31*voteDe associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”)
Verslag:  Tomas Tobé (A9-0033/2019)
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”)
[COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)]
Commissie ontwikkelingssamenwerking
34 voteBenoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank
Verslag:  Irene Tinagli (A9-0049/2019)
Verslag over de aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank
[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]
Commissie economische en monetaire zaken
33 voteBenoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank
Verslag:  Irene Tinagli (A9-0046/2019)
Verslag over de aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank
[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]
Commissie economische en monetaire zaken
15:00 - 23:00   Debatten       Spreektijd
53 pointBelangenverstrengeling en corruptie die de bescherming van de financiële belangen van de EU in de lidstaten aantasten
Mondelinge vraag - [2019/2963(RSP)]
     
Monika Hohlmeier (O-000041/2019 - B9-0061/2019)
Commissie begrotingscontrole
Commissie
De gevolgen van belangenconflicten en corruptie voor de bescherming van de financiële belangen van de EU in de lidstaten
55Deadline pointEU-strategie inzake handicaps na 2020
Verklaring van de Commissie
[2019/2975(RSP)]
De stemming vindt tijdens een volgende vergaderperiode plaats
66 pointResultaten van de COP25
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2998(RSP)]
25Deadline pointEU-initiatief inzake bestuivers
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2803(RSP)]
38 pointOmstandigheden inzake dierenwelzijn tijdens het vervoer naar derde landen
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2944(RSP)]
24Deadline pointHet mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg
Mondelinge vraag - [2019/2804(RSP)]
     
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000042/2019 - B9-0062/2019)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Commissie
De digitale transformatie van gezondheid en zorg
09:00 - 11:50   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)10'
"Catch the eye"5'
Leden106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 23:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)30'
Commissie (inclusief antwoorden)50'
Vraagstellers (commissies)   (2x5') 10'
"Catch the eye"   (6x5') 30'
Leden240'
PPE56'30S&D48'Renew34'Verts/ALE24'ID24'ECR20'30GUE/NGL14'NI19'
46item on the agendapointDe rechtsstaat in Malta, na de recente onthullingen over de moord op Daphne Caruana Galizia
  -OntwerpresolutiesMaandag 16 december 2019, 19:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 17 december 2019, 12:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 17 december 2019, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 17 december 2019, 19:00
55item on the agendapointEU-strategie inzake handicaps na 2020
25item on the agendapointEU-initiatief inzake bestuivers
  -OntwerpresolutiesWoensdag 11 december 2019, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 16 december 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 16 december 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 17 december 2019, 16:00
24item on the agendapointHet mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg
(O-000042/2019 - B9-0062/2019) 
  -OntwerpresolutiesDonderdag 12 december 2019, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 16 december 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 16 december 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 17 december 2019, 16:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 13 december 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 16 december 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 17 december 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 18 december 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 18 december 2019Juridische mededeling