Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 16. prosince 2019 - Čtvrtek, 19. prosince 2019 219k
Středa, 18. prosince 2019169kVerze: Středa, 18. prosince 2019, 15:37
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 12:30   (Udělení Sacharovovy ceny)
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   Rozpravy       Řečnická doba
44 pointPřipomínka 10. výročí Lisabonské smlouvy a právně závazné Listiny základních práv
[2019/2951(RSP)]
Za každou politickou skupinu poté vystoupí jeden řečník
11 pointZávěry zasedání Evropské rady ve dnech 12. a 13. prosince 2019
Prohlášení Evropské rady a Komise
[2019/2723(RSP)]
12:00 - 12:30   (Udělení Sacharovovy ceny)      
45 pointPředání Sacharovovy ceny
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
59 voteVolba evropského veřejného ochránce práv
Případně: druhé a třetí kolo volby
30***IvoteSZP: Finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021 a flexibilita mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 2020
Zpráva:  Norbert Lins (A9-0042/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021, a nařízení (EU) č. 1307/2013, pokud jde o flexibilitu mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 2020
[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
10***voteDohoda EU-Gambie o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a protokol o provádění dohody o partnerství
Doporučení:  Carmen Avram (A9-0026/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a protokolu o provádění dohody o partnerství
[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]
Výbor pro rybolov
48Lhůta voteNámitka podle článku 112 jednacího řádu: účinné látky, včetně dimoxystrobinu a mankozebu
Návrh usnesení
[2019/2925(RSP)]
B9-0230/2019
21 voteÚčetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2017
Návrh rozhodnutí
[2019/2909(RSP)]
B9-0235/2019
40Lhůta voteVeřejná diskriminace osob LGBTI a nenávistné projevy vůči nim, včetně tzv. zón bez LGBTI
Návrhy usnesení
[2019/2933(RSP)]
B9-0234/2019
Rozprava: Úterý, 26. listopadu 2019
19Lhůta voteNávrhy usnesení - Spravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.0
[2019/2901(RSP)]
B9-0238/2019
46Lhůta votePrávní stát na Maltě po nedávných odhaleních v souvislosti s vraždou Daphne Caruanové Galiziové
Návrhy usnesení
[2019/2954(RSP)]
B9-0240/2019
25Lhůta voteIniciativa EU týkající se opylovačů
Návrhy usnesení
[2019/2803(RSP)]
B9-0233/2019
24Lhůta voteNávrhy usnesení - Usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče
[2019/2804(RSP)]
B9-0239/2019
15:00 - 23:00   Rozpravy       Řečnická doba
56 pointSlučitelnost mezi současnou dohodou o volném obchodu mezi EU a sdružením Mercosur a návrhem Zelené dohody pro Evropu, který předložila Komise
Tematická rozprava (článek 162 jednacího řádu)
[2019/2976(RSP)]
39Lhůta pointSituace Ujgurů v Číně (odhalení v tzv. China Cables)
Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2019/2945(RSP)]
43Lhůta pointHumanitární situace ve Venezuele a migrační a uprchlická krize
Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2019/2952(RSP)]
Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání
57Lhůta pointSituace v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui
Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2019/2978(RSP)]
65Lhůta pointNásilné zákroky při nedávných protestech v Íránu
Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2019/2993(RSP)]
64Lhůta pointStrategie EU na ukončení mrzačení ženských pohlavních orgánů po celém světě
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2988(RSP)]
Hlasování se bude konat v únoru 2020
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Předseda Evropské rady (včetně odpovědí)20'
Předsedkyně Komise (včetně odpovědí)5'
Komise (včetně odpovědí)15'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci75'
PPE16'30S&D14'Renew10'30Verts/ALE8'ID7'30ECR7'GUE/NGL5'NI6'30
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Řečník v rámci tematické rozpravy4'
Rada (včetně odpovědí)15'
Místopředseda Komise, vysoký představitel (včetně odpovědí)40'
Komise (včetně odpovědí)15'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (5x5') 25'
Poslanci254'
PPE60'S&D51'Renew36'30Verts/ALE25'30ID25'ECR21'30GUE/NGL15'NI20'
48item on the agendapointNámitka podle článku 112 jednacího řádu: účinné látky, včetně dimoxystrobinu a mankozebu
  -Pozměňovací návrhyPátek, 13. prosince 2019, 13:00
40item on the agendapointVeřejná diskriminace osob LGBTI a nenávistné projevy vůči nim, včetně tzv. zón bez LGBTI
  -Návrhy usneseníStředa, 11. prosince 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 16. prosince 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 16. prosince 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 17. prosince 2019, 16:00
19item on the agendapointSpravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.0
(O-000040/2019 - B9-0060/2019) 
  -Návrhy usneseníČtvrtek, 12. prosince 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 16. prosince 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 16. prosince 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 17. prosince 2019, 16:00
46item on the agendapointPrávní stát na Maltě po nedávných odhaleních v souvislosti s vraždou Daphne Caruanové Galiziové
  -Návrhy usneseníPondělí, 16. prosince 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 17. prosince 2019, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 17. prosince 2019, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 17. prosince 2019, 19:00
25item on the agendapointIniciativa EU týkající se opylovačů
  -Návrhy usneseníStředa, 11. prosince 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 16. prosince 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 16. prosince 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 17. prosince 2019, 16:00
24item on the agendapointUsnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče
(O-000042/2019 - B9-0062/2019) 
  -Návrhy usneseníČtvrtek, 12. prosince 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 16. prosince 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 16. prosince 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 17. prosince 2019, 16:00
39item on the agendapointSituace Ujgurů v Číně (odhalení v tzv. China Cables)
  -Návrhy usneseníPondělí, 16. prosince 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 17. prosince 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 17. prosince 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 18. prosince 2019, 16:00
43item on the agendapointHumanitární situace ve Venezuele a migrační a uprchlická krize
57item on the agendapointSituace v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui
  -Návrhy usneseníPondělí, 16. prosince 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 17. prosince 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 17. prosince 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 18. prosince 2019, 16:00
65item on the agendapointNásilné zákroky při nedávných protestech v Íránu
  -Návrhy usneseníÚterý, 17. prosince 2019, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 18. prosince 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníSobota, 18. ledna 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 18. prosince 2019, 19:00
64item on the agendapointStrategie EU na ukončení mrzačení ženských pohlavních orgánů po celém světě
  -Návrhy usneseníStředa, 5. února 2020, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 10. února 2020, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 10. února 2020, 20:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 13. prosince 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 16. prosince 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 17. prosince 2019, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)Středa, 18. prosince 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 18. prosince 2019Právní upozornění