Σχέδιο ημερήσιας διάταξης
ΣτρασβούργοΔευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 - Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 223k
Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 Έκδοση: Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019, 10:00
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 12:30   (Απονομή βραβείου Ζαχάρωφ)
12:30 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 23:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
44 pointΕορτασμός της 10ης επετείου της Συνθήκης της Λισαβόνας και του νομικά δεσμευτικού Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
[2019/2951(RSP)]
Ακολουθεί ένας γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες
11 pointΣυμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης και 13ης Δεκεμβρίου 2019
Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2019/2723(RSP)]
12:00 - 12:30   (Απονομή βραβείου Ζαχάρωφ)      
45 pointΑπονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ
12:30 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
30Προθεσμία, εάν ζητείται***IvoteΚΓΠ: Δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και ευελιξία μεταξύ πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 2020
Έκθεση:  Norbert Lins
[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
(δεν έχει εγκριθεί ακόμα)
37Κείμενο που δεν έχει ακόμη εγκριθεί, πιθανόν προθεσμία voteΣχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2019: Προσαρμογές των διοικητικών πιστώσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες και επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι)
Έκθεση:  John Howarth
[2019/2147(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
(δεν έχει εγκριθεί ακόμα)
31Προθεσμία, εάν ζητείται*voteΣύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ»)
Έκθεση:  Tomas Tobé (A9-0033/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ»)
[COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)]
Επιτροπή Ανάπτυξης
22***voteΠροσχώρηση των Νήσων Σολομώντος στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ-Κρατών Ειρηνικού
Σύσταση:  André Rougé
[09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
(δεν έχει εγκριθεί ακόμα)
10***voteΣυμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ΕΕ-Δημοκρατίας της Γκάμπιας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της
Σύσταση:  Carmen Avram (A9-0026/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας σύμπραξης
[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]
Επιτροπή Αλιείας
21 voteΚλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017
Πρόταση απόφασης
[2019/2909(RSP)]
40Προθεσμία voteΔημόσιες διακρίσεις και ρητορική μίσους εναντίον των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένων των «περιοχών ελεύθερων από ΛΟΑΔΜ»
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2933(RSP)]
Συζήτηση: Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019
6 voteΚείμενα επί των οποίων η συζήτηση έχει περατωθεί
15:00 - 23:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
27 pointΣυζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα (άρθρο 162 του Κανονισμού)
39 pointΚατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα («China Cables»)
Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2019/2945(RSP)]
43 pointΗ ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση
Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2019/2952(RSP)]
29Προθεσμία pointΔραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2018
Έκθεση:  Peter Jahr (A9-0032/2019)
Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή - ετήσια έκθεση 2018
[2019/2134(INI)]
Επιτροπή Αναφορών
09:00 - 11:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Πρόεδρος της Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές75'
PPE16'30S&D14'Renew10'30Verts/ALE8'ID7'30ECR7'GUE/NGL5'NI6'30
15:00 - 23:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Ομιλητής σε συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα 4'
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Διαμεσολαβητής10'
Εισηγητές6'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
Βουλευτές300'
PPE71'S&D60'Renew43'Verts/ALE30'ID29'30ECR25'30GUE/NGL17'30NI23'30
30item on the agendapointΚΓΠ: Δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και ευελιξία μεταξύ πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 2020
Norbert Lins
  -(εφόσον ζητηθεί) Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, 13:00
37item on the agendapointΣχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2019: Προσαρμογές των διοικητικών πιστώσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες και επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι)
John Howarth
  -(ενδεχομένως) ΤροπολογίεςΠαρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, 13:00
31item on the agendapointΣύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ»)
Tomas Tobé (A9-0033/2019
  -(εφόσον ζητηθεί) ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, 13:00
40item on the agendapointΔημόσιες διακρίσεις και ρητορική μίσους εναντίον των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένων των «περιοχών ελεύθερων από ΛΟΑΔΜ»
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, 20:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, 16:00
29item on the agendapointΔραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2018
Peter Jahr (A9-0032/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού) Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 5 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου