Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. gruodžio 16 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. gruodžio 19 d. 217k
Trečiadienis, 2019 m. gruodžio 18 d.167kVersija: Trečiadienis, 2019 m. gruodžio 18 d., 16:12
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:50   Diskusijos
12:00 - 12:30   (Sacharovo premijos įteikimas)
12:30 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 23:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:50   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
44 pointLisabonos sutarties ir teisiškai privalomos Pagrindinių teisių chartijos 10-ųjų metinių minėjimas
[2019/2951(RSP)]
Po to pasisakys frakcijų atstovai
11 pointGruodžio 12–13 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados
Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2723(RSP)]
12:00 - 12:30   (Sacharovo premijos įteikimas)      
45 pointSacharovo premijos įteikimas
12:30 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
59 voteOmbudsmeno rinkimai
Prireikus antrasis ir trečiasis balsavimas
30***IvoteBŽŪP. Finansinė drausmė nuo 2021 finansinių metų ir lankstus lėšų pervedimas tarp ramsčių 2020 kalendoriniais metais
Pranešimas:  Norbert Lins (A9-0042/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl finansinės drausmės nuo 2021 finansinių metų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 ir dėl lankstaus lėšų pervedimo tarp ramsčių 2020 kalendoriniais metais iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013
[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
10***voteES ir Gambijos tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimo protokolas
Rekomendacija:  Carmen Avram (A9-0026/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir Protokolo dėl to Partnerystės susitarimo įgyvendinimo sudarymo projekto
[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]
Žuvininkystės komitetas
48Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: veikliosios medžiagos, įskaitant dimoksistrobiną ir mankozebą
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
[2019/2925(RSP)]
B9-0230/2019
21 voteEuropos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymas
Pasiūlymas dėl sprendimo
[2019/2909(RSP)]
B9-0235/2019
40Galutinis terminas voteLGBTI asmenų viešas diskriminavimas ir prieš juos nukreipta neapykantos retorika, įskaitant zonas be LGBTI asmenų
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2933(RSP)]
B9-0234/2019
Diskusijos: Antradienis, 2019 m. lapkričio 26 d.
19Galutinis terminas votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Sąžiningas apmokestinimas skaitmeninėje globalizuotoje ekonomikoje. BEPS 2.0
[2019/2901(RSP)]
B9-0238/2019
46Galutinis terminas voteTeisinės valstybės padėtis Maltoje po neseniai atskleistų faktų apie Daphnės Caruanos Galizios nužudymą
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2954(RSP)]
B9-0240/2019
25Galutinis terminas voteES iniciatyva dėl apdulkintojų
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2803(RSP)]
B9-0233/2019
24Galutinis terminas votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Sąlygų skaitmeninei sveikatos priežiūros ir slaugos transformacijai sudarymas
[2019/2804(RSP)]
B9-0239/2019
15:00 - 23:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
56 pointES ir MERCOSUR laisvosios prekybos susitarimo ir Komisijos pasiūlymo dėl Europos žaliojo kurso suderinamumas
Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)
[2019/2976(RSP)]
39Galutinis terminas pointUigūrų padėtis Kinijoje („China cables“)
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojo pareiškimas
[2019/2945(RSP)]
43Galutinis terminas pointHumanitarinė padėtis Venesueloje ir migracijos ir pabėgėlių krizė
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojo pareiškimas
[2019/2952(RSP)]
Bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje
57Galutinis terminas pointŽmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojo pareiškimas
[2019/2978(RSP)]
65Galutinis terminas pointSmurtinis neseniai Irane įvykusių protestų malšinimas
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojo pareiškimas
[2019/2993(RSP)]
64Galutinis terminas pointES strategija, kuria siekiama sustabdyti moterų lyties organų žalojimą pasaulyje
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2988(RSP)]
Balsavimas bus surengtas 2020 m. vasario mėnesį
09:00 - 11:50   Diskusijos     item on the agenda
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas (kartu su atsakymais)20'
Komisijos pirmininkas (kartu su atsakymais)5'
Komisija (kartu su atsakymais)15'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Parlamento nariai75'
PPE16'30S&D14'Renew10'30Verts/ALE8'ID7'30ECR7'GUE/NGL5'NI6'30
15:00 - 23:00   Diskusijos     item on the agenda
Diskusijų aktualia tema pranešėjas4'
Taryba (kartu su atsakymais)15'
Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis (kartu su atsakymais)40'
Komisija (kartu su atsakymais)15'
Procedūra „prašau žodžio“   (5x5') 25'
Parlamento nariai254'
PPE60'S&D51'Renew36'30Verts/ALE25'30ID25'ECR21'30GUE/NGL15'NI20'
48item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: veikliosios medžiagos, įskaitant dimoksistrobiną ir mankozebą
  -PakeitimaiPenktadienis, 2019 m. gruodžio 13 d., 13:00
40item on the agendapointLGBTI asmenų viešas diskriminavimas ir prieš juos nukreipta neapykantos retorika, įskaitant zonas be LGBTI asmenų
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. gruodžio 11 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2019 m. gruodžio 16 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2019 m. gruodžio 16 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2019 m. gruodžio 17 d., 16:00
19item on the agendapointSąžiningas apmokestinimas skaitmeninėje globalizuotoje ekonomikoje. BEPS 2.0
(O-000040/2019 - B9-0060/2019) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųKetvirtadienis, 2019 m. gruodžio 12 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2019 m. gruodžio 16 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2019 m. gruodžio 16 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2019 m. gruodžio 17 d., 16:00
46item on the agendapointTeisinės valstybės padėtis Maltoje po neseniai atskleistų faktų apie Daphnės Caruanos Galizios nužudymą
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. gruodžio 16 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. gruodžio 17 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. gruodžio 17 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2019 m. gruodžio 17 d., 19:00
25item on the agendapointES iniciatyva dėl apdulkintojų
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. gruodžio 11 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2019 m. gruodžio 16 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2019 m. gruodžio 16 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2019 m. gruodžio 17 d., 16:00
24item on the agendapointSąlygų skaitmeninei sveikatos priežiūros ir slaugos transformacijai sudarymas
(O-000042/2019 - B9-0062/2019) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųKetvirtadienis, 2019 m. gruodžio 12 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2019 m. gruodžio 16 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2019 m. gruodžio 16 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2019 m. gruodžio 17 d., 16:00
39item on the agendapointUigūrų padėtis Kinijoje („China cables“)
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. gruodžio 16 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. gruodžio 17 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. gruodžio 17 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. gruodžio 18 d., 16:00
43item on the agendapointHumanitarinė padėtis Venesueloje ir migracijos ir pabėgėlių krizė
57item on the agendapointŽmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. gruodžio 16 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. gruodžio 17 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. gruodžio 17 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. gruodžio 18 d., 16:00
65item on the agendapointSmurtinis neseniai Irane įvykusių protestų malšinimas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2019 m. gruodžio 17 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2019 m. gruodžio 18 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiŠeštadienis, 2020 m. sausio 18 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. gruodžio 18 d., 19:00
64item on the agendapointES strategija, kuria siekiama sustabdyti moterų lyties organų žalojimą pasaulyje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2020 m. vasario 5 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2020 m. vasario 10 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2020 m. vasario 10 d., 20:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2019 m. gruodžio 13 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2019 m. gruodžio 16 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. gruodžio 17 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. gruodžio 18 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 18 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika