Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 16 ta' Diċembru 2019 - Il-Ħamis, 19 ta' Diċembru 2019 222k
L-Erbgħa, 18 ta' Diċembru 2019172kVerżjoni: L-Erbgħa, 18 ta' Diċembru 2019, 19:43
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 11:50   Dibattiti
12:00 - 12:30   (Għoti tal-Premju Sakharov)
12:30 - 14:30   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 23:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 11:50   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
44 pointKommemorazzjoni tal-10 anniversarju tat-Trattat ta' Lisbona u tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali legalment vinkolanti
[2019/2951(RSP)]
Segwiti minn ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi
11 pointKonklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-12 u t-13 ta' Diċembru 2019
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni
[2019/2723(RSP)]
12:00 - 12:30   (Għoti tal-Premju Sakharov)      
45 pointGħoti tal-Premju Sakharov
12:30 - 14:30   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
59 voteElezzjoni tal-Ombudsman
Eventwalment, it-tieni u t-tielet ċiklu ta' votazzjonijiet
30***IvotePAK: Id-dixxiplina finanzjarja mis-sena finanzjarja 2021 u l-flessibbiltà bejn il-pilastri fir-rigward tas-sena kalendarja 2020
Rapport:  Norbert Lins (A9-0042/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 fir-rigward tad-dixxiplina finanzjarja mis-sena finanzjarja 2021 u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 fir-rigward tal-flessibbiltà bejn il-pilastri fir-rigward tas-sena kalendarja 2020
[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
10***voteFtehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gambja u l-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu
Rakkomandazzjoni:  Carmen Avram (A9-0026/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gambja u l-Protokoll ta' Implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim ta' Sħubija
[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]
Kumitat għas-Sajd
48Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 112: Sustanzi attivi, inklużi d-dimoxystrobin u l-mancozeb
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
[2019/2925(RSP)]
B9-0230/2019
21 voteGħeluq tal-kontijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2017
Proposta għal deċiżjoni
[2019/2909(RSP)]
B9-0235/2019
40Skadenza voteDiskriminazzjoni pubblika u diskors ta' mibegħda kontra persuni LGBTI, inklużi z-żoni mingħajr LGBTI
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2933(RSP)]
B9-0234/2019
Dibattitu: It-Tlieta, 26 ta' Novembru 2019
19Skadenza voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Tassazzjoni ġusta f'ekonomija diġitalizzata u globalizzata - BEPS 2.0
[2019/2901(RSP)]
B9-0238/2019
46Skadenza voteL-istat tad-dritt f'Malta, wara r-rivelazzjonijiet reċenti rigward il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2954(RSP)]
B9-0240/2019
25Skadenza voteInizjattiva tal-UE dwar id-Dakkara
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2803(RSP)]
B9-0233/2019
24Skadenza voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni - L-iffaċilitar tat-trasformazzjoni diġitali tal-kura u tas-saħħa
[2019/2804(RSP)]
B9-0239/2019
15:00 - 23:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
56 pointKompatibbiltà bejn il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles attwali UE-Mercosur u l-proposta tal-Kummissjoni għal Patt Ekoloġiku Ewropew
Dibattitu topiku (Artikolu 162 tar-Regoli ta Proċedura)
[2019/2976(RSP)]
39Skadenza pointIs-sitwazzjoni tal-Ujguri fiċ-Ċina (China-cables)
Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2019/2945(RSP)]
43Skadenza pointIs-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u l-kriżi tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati
Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2019/2952(RSP)]
Il-votazzjoni se ssir f'sessjoni parzjali futura
57Skadenza pointIs-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija fin-Nikaragwa
Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2019/2978(RSP)]
65Skadenza pointTrażżin vjolenti tal-protesti reċenti fl-Iran
Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2019/2993(RSP)]
64Skadenza pointStrateġija tal-UE biex tintemm il-mutilazzjoni ġenitali femminili fid-dinja kollha
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2019/2988(RSP)]
Il-votazzjoni se ssir fi Frar 2020
09:00 - 11:50   Dibattiti     item on the agenda
President tal-Kunsill Ewropew (bit-tweġibiet)20'
President tal-Kummissjoni (bit-tweġibiet)5'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)15'
"Catch the eye"5'
Membri75'
PPE16'30S&D14'Renew10'30Verts/ALE8'ID7'30ECR7'GUE/NGL5'NI6'30
15:00 - 23:00   Dibattiti     item on the agenda
Kelliem tad-dibattitu topiku4'
Kunsill (bit-tweġibiet)15'
Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (bit-tweġibiet)40'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)15'
"Catch the eye"   (5x5') 25'
Membri254'
PPE60'S&D51'Renew36'30Verts/ALE25'30ID25'ECR21'30GUE/NGL15'NI20'
48item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 112: Sustanzi attivi, inklużi d-dimoxystrobin u l-mancozeb
  -EmendiIl-Ġimgħa, 13 ta' Diċembru 2019, 13:00
40item on the agendapointDiskriminazzjoni pubblika u diskors ta' mibegħda kontra persuni LGBTI, inklużi z-żoni mingħajr LGBTI
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 11 ta' Diċembru 2019, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 16 ta' Diċembru 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 16 ta' Diċembru 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 17 ta' Diċembru 2019, 16:00
19item on the agendapointTassazzjoni ġusta f'ekonomija diġitalizzata u globalizzata - BEPS 2.0
(O-000040/2019 - B9-0060/2019) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIl-Ħamis, 12 ta' Diċembru 2019, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 16 ta' Diċembru 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 16 ta' Diċembru 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 17 ta' Diċembru 2019, 16:00
46item on the agendapointL-istat tad-dritt f'Malta, wara r-rivelazzjonijiet reċenti rigward il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 16 ta' Diċembru 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 17 ta' Diċembru 2019, 12:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 17 ta' Diċembru 2019, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 17 ta' Diċembru 2019, 19:00
25item on the agendapointInizjattiva tal-UE dwar id-Dakkara
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 11 ta' Diċembru 2019, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 16 ta' Diċembru 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 16 ta' Diċembru 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 17 ta' Diċembru 2019, 16:00
24item on the agendapointL-iffaċilitar tat-trasformazzjoni diġitali tal-kura u tas-saħħa
(O-000042/2019 - B9-0062/2019) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIl-Ħamis, 12 ta' Diċembru 2019, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 16 ta' Diċembru 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 16 ta' Diċembru 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 17 ta' Diċembru 2019, 16:00
39item on the agendapointIs-sitwazzjoni tal-Ujguri fiċ-Ċina (China-cables)
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 16 ta' Diċembru 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 17 ta' Diċembru 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 17 ta' Diċembru 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 18 ta' Diċembru 2019, 16:00
43item on the agendapointIs-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u l-kriżi tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati
57item on the agendapointIs-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija fin-Nikaragwa
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 16 ta' Diċembru 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 17 ta' Diċembru 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 17 ta' Diċembru 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 18 ta' Diċembru 2019, 16:00
65item on the agendapointTrażżin vjolenti tal-protesti reċenti fl-Iran
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tlieta, 17 ta' Diċembru 2019, 12:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 18 ta' Diċembru 2019, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIs-Sibt, 18 ta' Jannar 2020, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 18 ta' Diċembru 2019, 19:00
64item on the agendapointStrateġija tal-UE biex tintemm il-mutilazzjoni ġenitali femminili fid-dinja kollha
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 5 ta' Frar 2020, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 10 ta' Frar 2020, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 10 ta' Frar 2020, 20:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 13 ta' Diċembru 2019, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 16 ta' Diċembru 2019, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 17 ta' Diċembru 2019, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 18 ta' Diċembru 2019, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 18 ta' Diċembru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza