Agenda
StraatsburgMaandag 16 december 2019 - Donderdag 19 december 2019 214k
Woensdag 18 december 2019165kVersie: Woensdag 18 december 2019, 15:41
 Agendapunten
09:00 - 11:50   Debatten
12:00 - 12:30   (Toekenning van de Sacharovprijs)
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 23:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:50   Debatten       Spreektijd
44 pointViering van het tienjarig bestaan van het Verdrag van Lissabon en het juridisch bindende Handvest van de grondrechten
[2019/2951(RSP)]
Gevolgd door één sprekersronde fracties
11 pointConclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 12-13 december 2019
Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie
[2019/2723(RSP)]
12:00 - 12:30   (Toekenning van de Sacharovprijs)      
45 pointUitreiking van de Sacharovprijs
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
59 voteVerkiezing van de Ombudsman
Eventueel, tweede en derde stemronde
30***IvoteGLB: financiële discipline vanaf het begrotingsjaar 2021 en flexibiliteit tussen de pijlers voor het kalenderjaar 2020
Verslag:  Norbert Lins (A9-0042/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1306/2013 wat de financiële discipline vanaf het begrotingsjaar 2021 betreft en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 wat de flexibiliteit tussen de pijlers voor het kalenderjaar 2020 betreft
[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
10***voteDe partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Gambia inzake duurzame visserij en het bijbehorende uitvoeringsprotocol
Aanbeveling:  Carmen Avram (A9-0026/2019)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gambia en van het protocol inzake de uitvoering van die partnerschapsovereenkomst
[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]
Commissie visserij
48Deadline voteBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder dimoxystrobin en mancozeb
Ontwerpresolutie
[2019/2925(RSP)]
B9-0230/2019
21 voteAfsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2017
Voorstel voor een besluit
[2019/2909(RSP)]
B9-0235/2019
40Deadline voteOpenbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbti’s, onder meer wat "lgbti-vrije zones" betreft
Ontwerpresoluties
[2019/2933(RSP)]
B9-0234/2019
Debat: Dinsdag 26 november 2019
19Deadline voteOntwerpresoluties - Eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie — BEPS 2.0
[2019/2901(RSP)]
B9-0238/2019
46Deadline voteDe rechtsstaat in Malta, na de recente onthullingen over de moord op Daphne Caruana Galizia
Ontwerpresoluties
[2019/2954(RSP)]
B9-0240/2019
25Deadline voteEU-initiatief inzake bestuivers
Ontwerpresoluties
[2019/2803(RSP)]
B9-0233/2019
24Deadline voteOntwerpresoluties - Het mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg
[2019/2804(RSP)]
B9-0239/2019
15:00 - 23:00   Debatten       Spreektijd
56 pointVerenigbaarheid van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur met het voorstel van de Commissie voor een Europese Green Deal
Actualiteitendebat (artikel 162 van het Reglement)
[2019/2976(RSP)]
39Deadline pointSituatie van de Oeigoeren in China ("China Cables")
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2945(RSP)]
43Deadline pointDe humanitaire situatie in Venezuela en de migratie- en vluchtelingencrisis
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2952(RSP)]
De stemming vindt tijdens een volgende vergaderperiode plaats
57Deadline pointDe situatie van de mensenrechten en de democratie in Nicaragua
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2978(RSP)]
65Deadline pointGewelddadige onderdrukking van de recente protesten in Iran
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2993(RSP)]
64Deadline pointEen EU-strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2988(RSP)]
De stemming vindt plaats in februari 2020
09:00 - 11:50   Debatten     item on the agenda
Voorzitter van de Europese Raad (inclusief antwoorden)20'
Voorzitter van de Commissie (inclusief antwoorden)5'
Commissie (inclusief antwoorden)15'
"Catch the eye"5'
Leden75'
PPE16'30S&D14'Renew10'30Verts/ALE8'ID7'30ECR7'GUE/NGL5'NI6'30
15:00 - 23:00   Debatten     item on the agenda
Spreker actualiteitendebat4'
Raad (inclusief antwoorden)15'
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief antwoorden)40'
Commissie (inclusief antwoorden)15'
"Catch the eye"   (5x5') 25'
Leden254'
PPE60'S&D51'Renew36'30Verts/ALE25'30ID25'ECR21'30GUE/NGL15'NI20'
48item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder dimoxystrobin en mancozeb
  -AmendementenVrijdag 13 december 2019, 13:00
40item on the agendapointOpenbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbti’s, onder meer wat "lgbti-vrije zones" betreft
  -OntwerpresolutiesWoensdag 11 december 2019, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 16 december 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 16 december 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 17 december 2019, 16:00
19item on the agendapointEerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie — BEPS 2.0
(O-000040/2019 - B9-0060/2019) 
  -OntwerpresolutiesDonderdag 12 december 2019, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 16 december 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 16 december 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 17 december 2019, 16:00
46item on the agendapointDe rechtsstaat in Malta, na de recente onthullingen over de moord op Daphne Caruana Galizia
  -OntwerpresolutiesMaandag 16 december 2019, 19:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 17 december 2019, 12:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 17 december 2019, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 17 december 2019, 19:00
25item on the agendapointEU-initiatief inzake bestuivers
  -OntwerpresolutiesWoensdag 11 december 2019, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 16 december 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 16 december 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 17 december 2019, 16:00
24item on the agendapointHet mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg
(O-000042/2019 - B9-0062/2019) 
  -OntwerpresolutiesDonderdag 12 december 2019, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 16 december 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 16 december 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 17 december 2019, 16:00
39item on the agendapointSituatie van de Oeigoeren in China ("China Cables")
  -OntwerpresolutiesMaandag 16 december 2019, 19:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 17 december 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 17 december 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 18 december 2019, 16:00
43item on the agendapointDe humanitaire situatie in Venezuela en de migratie- en vluchtelingencrisis
57item on the agendapointDe situatie van de mensenrechten en de democratie in Nicaragua
  -OntwerpresolutiesMaandag 16 december 2019, 19:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 17 december 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 17 december 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 18 december 2019, 16:00
65item on the agendapointGewelddadige onderdrukking van de recente protesten in Iran
  -OntwerpresolutiesDinsdag 17 december 2019, 12:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 18 december 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesZaterdag 18 januari 2020, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 18 december 2019, 19:00
64item on the agendapointEen EU-strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking
  -OntwerpresolutiesWoensdag 5 februari 2020, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 10 februari 2020, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 10 februari 2020, 20:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 13 december 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 16 december 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 17 december 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 18 december 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 18 december 2019Juridische mededeling