Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 13. ledna 2020 - Čtvrtek, 16. ledna 2020 211k
Úterý, 14. ledna 2020159kVerze: Středa, 15. ledna 2020, 16:06
 Body k pořadu jednání
09:00 - 13:00   Rozpravy
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 13:00   Rozpravy       Řečnická doba
23 point[PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA] Prezentace programu činnosti chorvatského předsednictví
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2959(RSP)]
65Lhůta pointProvádění a monitorování ustanovení týkajících se občanských práv v dohodě o vystoupení
Prohlášení Rady a Komise
[2020/2505(RSP)]
Hlasování se bude konat ve středu.
15:00 - 23:00   Rozpravy       Řečnická doba
55 pointPlán udržitelných investic, fond pro spravedlivou transformaci a plán pro sociální Evropu
Prohlášení Komise
[2019/3014(RSP)]
64 pointSituace v Íránu a v Iráku v důsledku nedávného vyhrocení situace
Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2020/2506(RSP)]
11Lhůta pointVýroční zpráva za rok 2018 o lidských právech a demokracii ve světě a o politice Evropské unie v této oblasti
Zpráva:  Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)
Zpráva o lidských právech a demokracii ve světě a o politice Evropské unie v této oblasti – výroční zpráva za rok 2018
[2019/2125(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
  pointSpolečná rozprava - SZBP a SBOP (článek 36 Smlouvy o EU)
10Lhůta -Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky
Zpráva:  David McAllister (A9-0054/2019)
Zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva

[2019/2136(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
12Lhůta -Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky
Zpráva:  Arnaud Danjean (A9-0052/2019)
Zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva

[2019/2135(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
33 pointSituace v Libyi
Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2019/2984(RSP)]
63Lhůta pointSituace ve Venezuele po ilegálním zvolení nového předsedy a předsednictva Národního shromáždění (parlamentní převrat)
Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2020/2507(RSP)]
Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
09:00 - 13:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)25'
Komise (včetně odpovědí)25'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci120'
PPE27'S&D23'30Renew17'Verts/ALE12'30ID12'ECR10'30GUE/NGL7'30NI10'
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Místopředseda Komise, vysoký představitel (včetně odpovědí)45'
Komise (včetně odpovědí)10'
Zpravodajové   (3x6') 18'
Navrhovatel1'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (6x5') 30'
Poslanci255'
PPE60'S&D51'Renew36'30Verts/ALE26'ID25'ECR21'30GUE/NGL15'NI20'
65item on the agendapointProvádění a monitorování ustanovení týkajících se občanských práv v dohodě o vystoupení
  -Návrh usneseníČtvrtek, 9. ledna 2020, 16:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníPondělí, 13. ledna 2020, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 14. ledna 2020, 16:00
11item on the agendapointVýroční zpráva za rok 2018 o lidských právech a demokracii ve světě a o politice Evropské unie v této oblasti
Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 8. ledna 2020, 13:00
10item on the agendapointVýroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky
David McAllister (A9-0054/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 8. ledna 2020, 13:00
12item on the agendapointVýroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky
Arnaud Danjean (A9-0052/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 8. ledna 2020, 13:00
63item on the agendapointSituace ve Venezuele po ilegálním zvolení nového předsedy a předsednictva Národního shromáždění (parlamentní převrat)
  -Návrhy usneseníPondělí, 13. ledna 2020, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 14. ledna 2020, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 14. ledna 2020, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 15. ledna 2020, 16:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 10. ledna 2020, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 13. ledna 2020, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 14. ledna 2020, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)Středa, 15. ledna 2020, 19:00
Poslední aktualizace: 15. ledna 2020Právní upozornění