Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 13. januar 2020 - Četrtek, 16. januar 2020 204k
Torek, 14. januar 2020152kRazličica: Sreda, 15. januar 2020, 16:10
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 13:00   Razprave
15:00 - 23:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 13:00   Razprave       Čas za govor
23 point[OSREDNJA RAZPRAVA] Predstavitev programa z dejavnostmi hrvaškega predsedstva
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2959(RSP)]
65Rok pointIzvajanje in spremljanje določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu
Izjavi Sveta in Komisije
[2020/2505(RSP)]
Glasovanje bo v sredo
15:00 - 23:00   Razprave       Čas za govor
55 pointNačrt za trajnostne naložbe, sklad za pravičen prehod in časovni načrt za socialno Evropo
Izjava Komisije
[2019/3014(RSP)]
64 pointRazmere v Iranu in Iraku po nedavnem zaostrovanju razmer
Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2020/2506(RSP)]
11Rok pointLetno poročilo za leto 2018 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju
Poročilo:  Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)
Poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju – letno poročilo za leto 2018
[2019/2125(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
  pointSkupna razprava - SZVP in SVOP (člen 36 PEU)
10Rok -Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike
Poročilo:  David McAllister (A9-0054/2019)
Poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike – letno poročilo

[2019/2136(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
12Rok -Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike
Poročilo:  Arnaud Danjean (A9-0052/2019)
Poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike – letno poročilo

[2019/2135(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
33 pointRazmere v Libiji
Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2019/2984(RSP)]
63Rok pointRazmere v Venezueli po nezakonitih volitvah novega predsednika in novega predsedstva nacionalne skupščine (parlamentarni državni udar)
Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2020/2507(RSP)]
Glasovanje bo v četrtek
09:00 - 13:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)25'
Komisija (vključno z odgovori)25'
Postopek pritegnitve pozornosti   (2x5') 10'
Poslanci120'
PPE27'S&D23'30Renew17'Verts/ALE12'30ID12'ECR10'30GUE/NGL7'30NI10'
15:00 - 23:00   Razprave     item on the agenda
Podpredsednik Komisije/visoki predstavnik (vključno z odgovori)45'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poročevalci   (3x6') 18'
Pripravljavec mnenja1'
Postopek pritegnitve pozornosti   (6x5') 30'
Poslanci255'
PPE60'S&D51'Renew36'30Verts/ALE26'ID25'ECR21'30GUE/NGL15'NI20'
65item on the agendapointIzvajanje in spremljanje določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu
  -Predlog resolucijeČetrtek, 9. januar 2020, 16:00
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 13. januar 2020, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 14. januar 2020, 16:00
11item on the agendapointLetno poročilo za leto 2018 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju
Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019
  -Predlogi spremembSreda, 8. januar 2020, 13:00
10item on the agendapointLetno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike
David McAllister (A9-0054/2019
  -Predlogi spremembSreda, 8. januar 2020, 13:00
12item on the agendapointLetno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike
Arnaud Danjean (A9-0052/2019
  -Predlogi spremembSreda, 8. januar 2020, 13:00
63item on the agendapointRazmere v Venezueli po nezakonitih volitvah novega predsednika in novega predsedstva nacionalne skupščine (parlamentarni državni udar)
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 13. januar 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 14. januar 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 14. januar 2020, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 15. januar 2020, 16:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 10. januar 2020, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 13. januar 2020, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 14. januar 2020, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)Sreda, 15. januar 2020, 19:00
Zadnja posodobitev: 15. januar 2020Pravno obvestilo