Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 13. ledna 2020 - Čtvrtek, 16. ledna 2020 211k
Středa, 15. ledna 2020167kVerze: Středa, 15. ledna 2020, 16:06
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 12:30   Slavnostní zasedání
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   Rozpravy       Řečnická doba
53Lhůta pointPostoj Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy
[2019/2990(RSP)]
12:00 - 12:30   Slavnostní zasedání      
51 pointProjev krále Jordánského hášimovského království Jeho Veličenstva Abdalláha II.
[2019/2962(RSP)]
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
70Lhůta votePočetní složení výborů
[2020/2512(RSO)]
B9-0039/2020
31***voteProtokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva
Doporučení:  Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Islandskou republikou a Norským královstvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva
[15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
29***voteDohoda mezi EU a Čínou o některých aspektech leteckých služeb
Doporučení:  Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie
[11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
13Lhůta*voteSpolečný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky
Zpráva:  Inese Vaidere (A9-0055/2019)
Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky, a nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o správní spolupráci a výměnu informací za účelem monitorování správného uplatňování zvláštního režimu pro malé podniky
[COM(2018)002113952/2019 - C8-0022/2018 C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
37Lhůta voteZelená dohoda pro Evropu
Návrhy usnesení
[2019/2956(RSP)]
RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020
Rozprava: Středa, 11. prosince 2019
65Lhůta voteProvádění a monitorování ustanovení týkajících se občanských práv v dohodě o vystoupení
Návrh usnesení
[2020/2505(RSP)]
B9-0031/2020
11Lhůta voteVýroční zpráva za rok 2018 o lidských právech a demokracii ve světě a o politice Evropské unie v této oblasti
Zpráva:  Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)
Zpráva o lidských právech a demokracii ve světě a o politice Evropské unie v této oblasti – výroční zpráva za rok 2018
[2019/2125(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
10Lhůta voteVýroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky
Zpráva:  David McAllister (A9-0054/2019)
Zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva
[2019/2136(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
12Lhůta voteVýroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky
Zpráva:  Arnaud Danjean (A9-0052/2019)
Zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva
[2019/2135(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
53Lhůta votePostoj Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy
Návrhy usnesení
[2019/2990(RSP)]
B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020
15:00 - 23:00   Rozpravy       Řečnická doba
58 pointPřekrucování evropské historie a přípomínka 2. světové války
Tematická rozprava (článek 162 jednacího řádu)
[2019/3016(RSP)]
41 pointProbíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Maďarska
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2986(RSP)]
69 pointProbíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Polska
Prohlášení Rady a Komise
[2020/2510(RSP)]
40Lhůta pointObnovení trestního stíhání předsedy vlády České republiky v souvislosti se zneužitím finančních prostředků EU a potenciálními střety zájmů
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2987(RSP)]
Hlasování se bude konat v únoru
14Lhůta pointCOP15 k Úmluvě o biologické rozmanitosti (Kunming 2020)
Prohlášení Komise
[2019/2824(RSP)]
32Lhůta pointČinnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2018
Zpráva:  Peter Jahr (A9-0032/2019)
Zpráva o výroční zprávě týkající se činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2018
[2019/2134(INI)]
Petiční výbor
57 pointReforma obecných zásad postupu projednávání ve výborech (komitologie)
Prohlášení Komise
[2019/2974(RSP)]
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)5'
Komise (včetně odpovědí)5'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci105'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI8'30
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)35'
Komise (včetně odpovědí)60'
Veřejný ochránce práv10'
Zpravodaj6'
Řečník v rámci tematické rozpravy4'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (6x5') 30'
Poslanci227'
PPE49'S&D42'Renew30'30Verts/ALE24'ID23'30ECR21'GUE/NGL17'NI20'30
53item on the agendapointPostoj Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy
  -Návrhy usneseníČtvrtek, 9. ledna 2020, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 13. ledna 2020, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 13. ledna 2020, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 14. ledna 2020, 16:00
70item on the agendapointPočetní složení výborů
  -Návrh rozhodnutíČtvrtek, 9. ledna 2020, 16:00
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 13. ledna 2020, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 14. ledna 2020, 16:00
13item on the agendapointSpolečný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky
Inese Vaidere (A9-0055/2019
  -Lhůty, které je třeba stanovitPátek, 31. prosince 9999, 12:00
37item on the agendapointZelená dohoda pro Evropu
  -Návrhy usneseníPátek, 10. ledna 2020, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 14. ledna 2020, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 14. ledna 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 14. ledna 2020, 19:00
65item on the agendapointProvádění a monitorování ustanovení týkajících se občanských práv v dohodě o vystoupení
  -Návrh usneseníČtvrtek, 9. ledna 2020, 16:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníPondělí, 13. ledna 2020, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 14. ledna 2020, 16:00
11item on the agendapointVýroční zpráva za rok 2018 o lidských právech a demokracii ve světě a o politice Evropské unie v této oblasti
Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 8. ledna 2020, 13:00
10item on the agendapointVýroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky
David McAllister (A9-0054/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 8. ledna 2020, 13:00
12item on the agendapointVýroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky
Arnaud Danjean (A9-0052/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 8. ledna 2020, 13:00
40item on the agendapointObnovení trestního stíhání předsedy vlády České republiky v souvislosti se zneužitím finančních prostředků EU a potenciálními střety zájmů
  -Návrhy usneseníStředa, 5. února 2020, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 10. února 2020, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 10. února 2020, 20:00
14item on the agendapointCOP15 k Úmluvě o biologické rozmanitosti (Kunming 2020)
  -Návrh usneseníČtvrtek, 9. ledna 2020, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníPondělí, 13. ledna 2020, 19:00
32item on the agendapointČinnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2018
Peter Jahr (A9-0032/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 8. ledna 2020, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 10. ledna 2020, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 13. ledna 2020, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 14. ledna 2020, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)Středa, 15. ledna 2020, 19:00
Poslední aktualizace: 15. ledna 2020Právní upozornění