Esityslista
StrasbourgMaanantai 13. tammikuuta 2020 - Torstai 16. tammikuuta 2020 202k
Keskiviikko 15. tammikuuta 2020159kVersio: Keskiviikko 15. tammikuuta 2020, 16:07
 Esityslistan kohdat
09:00 - 11:50   Keskustelut
12:00 - 12:30   Juhlaistunto
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 23:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 11:50   Keskustelut       Puheajat
53Määräaika pointEuroopan parlamentin kanta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin
[2019/2990(RSP)]
12:00 - 12:30   Juhlaistunto      
51 pointHänen majesteettinsa Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan kuninkaan Abdullah II:n puhe
[2019/2962(RSP)]
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
70Määräaika voteValiokuntien jäsenmäärät
[2020/2512(RSO)]
B9-0039/2020
31***voteNiistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn EU:n sekä Islannin ja Norjan väliseen sopimukseen liitettävä, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskeva pöytäkirja
Suositus:  Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan Euroopan unionin, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen pöytäkirjan tekemisestä
[15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
29***voteEU:n ja Kiinan välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus
Suositus:  Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta
[11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
13Määräaika*voteYhteinen arvonlisäverojärjestelmä pienyritysten erityisjärjestelmän osalta
Mietintö:  Inese Vaidere (A9-0055/2019)
Mietintö esityksestä neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta pienyritysten erityisjärjestelmän osalta ja asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta pienyritysten erityisjärjestelmän asianmukaisen soveltamisen valvomiseksi tehtävän hallinnollisen yhteistyön ja tietojenvaihdon osalta
[COM(2018)002113952/2019 - C8-0022/2018 C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
37Määräaika voteEuroopan vihreän kehityksen ohjelma
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2956(RSP)]
RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020
Keskustelu: Keskiviikko 11. joulukuuta 2019
65Määräaika voteErosopimuksen kansalaisten oikeuksia koskevien määräysten täytäntöönpano ja seuranta
Päätöslauselmaesitys
[2020/2505(RSP)]
B9-0031/2020
11Määräaika voteVuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2018 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla
Mietintö:  Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)
Mietintö vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2018 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla
[2019/2125(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
10Määräaika voteVuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta
Mietintö:  David McAllister (A9-0054/2019)
Mietintö yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta – vuosittainen kertomus
[2019/2136(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
12Määräaika voteVuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta
Mietintö:  Arnaud Danjean (A9-0052/2019)
Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta – vuosittainen kertomus
[2019/2135(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
53Määräaika voteEuroopan parlamentin kanta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2990(RSP)]
B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020
15:00 - 23:00   Keskustelut       Puheajat
58 pointEuroopan historian vääristyminen ja toisen maailmansodan muistaminen
Ajankohtainen keskustelu (työjärjestyksen 162 artikla)
[2019/3016(RSP)]
41 pointKäynnissä olevat SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset Unkaria koskevat kuulemiset
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2019/2986(RSP)]
69 pointKäynnissä olevat SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset Puolaa koskevat kuulemiset
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2020/2510(RSP)]
40Määräaika pointRikosmenettelyn uudelleenkäynnistäminen Tšekin tasavallan pääministeriä vastaan EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2019/2987(RSP)]
Äänestys toimitetaan helmikuussa
14Määräaika pointBiodiversiteettisopimuksen COP15-kokous (Kunming 2020)
Komission julkilausuma
[2019/2824(RSP)]
32Määräaika pointEuroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2018
Mietintö:  Peter Jahr (A9-0032/2019)
Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen toiminnasta - vuosikertomus 2018
[2019/2134(INI)]
Vetoomusvaliokunta
57 pointKomiteamenettelyn yleisten periaatteiden uudistaminen
Komission julkilausuma
[2019/2974(RSP)]
09:00 - 11:50   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)5'
Komissio (vastauksineen)5'
Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot "Catch the eye"5'
Jäsenet105'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI8'30
15:00 - 23:00   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)35'
Komissio (vastauksineen)60'
Oikeusasiamies10'
Esittelijä6'
Ajankohtaisen keskustelun alustaja4'
Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot "Catch the eye"   (6x5') 30'
Jäsenet227'
PPE49'S&D42'Renew30'30Verts/ALE24'ID23'30ECR21'GUE/NGL17'NI20'30
53item on the agendapointEuroopan parlamentin kanta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin
  -PäätöslauselmaesityksetTorstai 9. tammikuuta 2020, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 13. tammikuuta 2020, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 13. tammikuuta 2020, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 14. tammikuuta 2020, 16:00
70item on the agendapointValiokuntien jäsenmäärät
  -Ehdotus päätökseksiTorstai 9. tammikuuta 2020, 16:00
  -TarkistuksetMaanantai 13. tammikuuta 2020, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 14. tammikuuta 2020, 16:00
13item on the agendapointYhteinen arvonlisäverojärjestelmä pienyritysten erityisjärjestelmän osalta
Inese Vaidere (A9-0055/2019
  -Asetettavat määräajatPerjantai 31. joulukuuta 9999, 12:00
37item on the agendapointEuroopan vihreän kehityksen ohjelma
  -PäätöslauselmaesityksetPerjantai 10. tammikuuta 2020, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 14. tammikuuta 2020, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 14. tammikuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 14. tammikuuta 2020, 19:00
65item on the agendapointErosopimuksen kansalaisten oikeuksia koskevien määräysten täytäntöönpano ja seuranta
  -PäätöslauselmaesitysTorstai 9. tammikuuta 2020, 16:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenMaanantai 13. tammikuuta 2020, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 14. tammikuuta 2020, 16:00
11item on the agendapointVuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2018 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla
Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 8. tammikuuta 2020, 13:00
10item on the agendapointVuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta
David McAllister (A9-0054/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 8. tammikuuta 2020, 13:00
12item on the agendapointVuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta
Arnaud Danjean (A9-0052/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 8. tammikuuta 2020, 13:00
40item on the agendapointRikosmenettelyn uudelleenkäynnistäminen Tšekin tasavallan pääministeriä vastaan EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. helmikuuta 2020, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 10. helmikuuta 2020, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 10. helmikuuta 2020, 20:00
14item on the agendapointBiodiversiteettisopimuksen COP15-kokous (Kunming 2020)
  -PäätöslauselmaesitysTorstai 9. tammikuuta 2020, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenMaanantai 13. tammikuuta 2020, 19:00
32item on the agendapointEuroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2018
Peter Jahr (A9-0032/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 8. tammikuuta 2020, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 10. tammikuuta 2020, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 13. tammikuuta 2020, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 14. tammikuuta 2020, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 144 artikla)Keskiviikko 15. tammikuuta 2020, 19:00
Päivitetty viimeksi: 15. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö