Napirend
Strasbourg2020. január 13., Hétfő - 2020. január 16., Csütörtök 208k
2020. január 15., szerda165kVáltozat: 2020. január 15., szerda, 16:08
 Napirendi pontok
09:00 - 11:50   Viták
12:00 - 12:30   Ünnepélyes ülés
12:30 - 14:30   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
15:00 - 23:00   Viták
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00 - 11:50   Viták       Felszólalási  idő
53Határidő pointAz Európai Parlament álláspontja az Európa jövőjéről szóló konferenciáról
[2019/2990(RSP)]
12:00 - 12:30   Ünnepélyes ülés      
51 pointŐfelsége II. Abdullah, a Jordán Hásimita Királyság királyának beszéde
[2019/2962(RSP)]
12:30 - 14:30   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
70Határidő voteA bizottságok létszáma
[2020/2512(RSO)]
B9-0039/2020
31***voteA tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló, az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáféréssel kapcsolatos jegyzőkönyv
Ajánlás:  Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)
Ajánlás a tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló, az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáféréssel kapcsolatos jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről
[15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
29***voteAz Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás
Ajánlás:  Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)
Ajánlás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
[11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
13Határidő*voteKözös hozzáadottértékadó-rendszer a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében
Jelentés:  Inese Vaidere (A9-0055/2019)
Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében történő módosításáról szóló tanács irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2018)002113952/2019 - C8-0022/2018 C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
37Határidő voteAz európai zöld megállapodás
Állásfoglalási indítványok
[2019/2956(RSP)]
RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020
Vita: 2019. december 11., szerda
65Határidő voteA kilépésről rendelkező megállapodásban szereplő állampolgári jogokkal kapcsolatos végrehajtási és ellenőrzési rendelkezések
Állásfoglalási indítvány
[2020/2505(RSP)]
B9-0031/2020
11Határidő vote2018. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról
Jelentés:  Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)
Jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról – 2018. évi éves jelentés
[2019/2125(INI)]
Külügyi Bizottság
10Határidő voteÉves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról
Jelentés:  David McAllister (A9-0054/2019)
Jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról – éves jelentés
[2019/2136(INI)]
Külügyi Bizottság
12Határidő voteÉves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról
Jelentés:  Arnaud Danjean (A9-0052/2019)
Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról – éves jelentés
[2019/2135(INI)]
Külügyi Bizottság
53Határidő voteAz Európai Parlament álláspontja az Európa jövőjéről szóló konferenciáról
Állásfoglalási indítványok
[2019/2990(RSP)]
B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020
15:00 - 23:00   Viták       Felszólalási  idő
58 pointAz európai történelem meghamisítása és a II. világháború emlékezete
Vita időszerű kérdésekről (az eljárási szabályzat 162. cikke)
[2019/3016(RSP)]
41 pointAz EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, folyamatban lévő meghallgatások Magyarországról
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2019/2986(RSP)]
69 pointAz EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerintii, folyamatban lévő meghallgatások Lengyelországról
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2020/2510(RSP)]
40Határidő pointA Cseh Köztársaság miniszterelnöke elleni, uniós pénzeszközök hűtlen kezelése és lehetséges összeférhetetlenségek miatt indított büntetőeljárás újbóli megnyitása
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2019/2987(RSP)]
A szavazásra februárban kerül sor.
14Határidő pointA Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes felei konferenciájának 15. ülése (COP 15) (Kunming 2020)
A Bizottság nyilatkozata
[2019/2824(RSP)]
32Határidő pointAz ombudsman 2018. évi tevékenysége
Jelentés:  Peter Jahr (A9-0032/2019)
Jelentés az európai ombudsman tevékenységéről – a 2018.évi éves jelentés
[2019/2134(INI)]
Petíciós Bizottság
57 pointA komitológia általános elveinek reformja
A Bizottság nyilatkozata
[2019/2974(RSP)]
09:00 - 11:50   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)5'
Bizottság (válaszokkal együtt)5'
„Catch the eye”5'
Képviselők105'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI8'30
15:00 - 23:00   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)35'
Bizottság (válaszokkal együtt)60'
Ombudsman10'
Előadó6'
Az időszerű kérdésekről folytatott vita felszólalója4'
„Catch the eye”   (6x5') 30'
Képviselők227'
PPE49'S&D42'Renew30'30Verts/ALE24'ID23'30ECR21'GUE/NGL17'NI20'30
53item on the agendapointAz Európai Parlament álláspontja az Európa jövőjéről szóló konferenciáról
  -Állásfoglalási indítványok2020. január 9., csütörtök, 19:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2020. január 13., hétfő, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2020. január 13., hétfő, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2020. január 14., kedd, 16:00
70item on the agendapointA bizottságok létszáma
  -Határozatra irányuló javaslat2020. január 9., csütörtök, 16:00
  -Módosítások2020. január 13., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2020. január 14., kedd, 16:00
13item on the agendapointKözös hozzáadottértékadó-rendszer a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében
Inese Vaidere (A9-0055/2019
  -Megállapítandó határidők9999. december 31., péntek, 12:00
37item on the agendapointAz európai zöld megállapodás
  -Állásfoglalási indítványok2020. január 10., péntek, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2020. január 14., kedd, 12:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2020. január 14., kedd, 13:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2020. január 14., kedd, 19:00
65item on the agendapointA kilépésről rendelkező megállapodásban szereplő állampolgári jogokkal kapcsolatos végrehajtási és ellenőrzési rendelkezések
  -Állásfoglalási indítvány2020. január 9., csütörtök, 16:00
  -Módosítások az állásfoglalási indítványhoz2020. január 13., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2020. január 14., kedd, 16:00
11item on the agendapoint2018. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról
Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019
  -Módosítások2020. január 8., szerda, 13:00
10item on the agendapointÉves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról
David McAllister (A9-0054/2019
  -Módosítások2020. január 8., szerda, 13:00
12item on the agendapointÉves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról
Arnaud Danjean (A9-0052/2019
  -Módosítások2020. január 8., szerda, 13:00
40item on the agendapointA Cseh Köztársaság miniszterelnöke elleni, uniós pénzeszközök hűtlen kezelése és lehetséges összeférhetetlenségek miatt indított büntetőeljárás újbóli megnyitása
  -Állásfoglalási indítványok2020. február 5., szerda, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2020. február 10., hétfő, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2020. február 10., hétfő, 20:00
14item on the agendapointA Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes felei konferenciájának 15. ülése (COP 15) (Kunming 2020)
  -Állásfoglalási indítvány2020. január 9., csütörtök, 13:00
  -Módosítások az állásfoglalási indítványhoz2020. január 13., hétfő, 19:00
32item on the agendapointAz ombudsman 2018. évi tevékenysége
Peter Jahr (A9-0032/2019
  -Módosítások2020. január 8., szerda, 13:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2020. január 10., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2020. január 13., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2020. január 14., kedd, 19:00
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 144. cikke)2020. január 15., szerda, 19:00
Utolsó frissítés: 2020. január 15.Jogi nyilatkozat