Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2020 m. sausio 13 d. - Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 16 d. 208k
Trečiadienis, 2020 m. sausio 15 d.165kVersija: Trečiadienis, 2020 m. sausio 15 d., 17:08
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:50   Diskusijos
12:00 - 12:30   Iškilmingas posėdis
12:30 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 23:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:50   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
53Galutinis terminas pointEuropos Parlamento pozicija dėl konferencijos dėl Europos ateities
[2019/2990(RSP)]
12:00 - 12:30   Iškilmingas posėdis      
51 pointJo Didenybės Jordanijos Hašimitų Karalystės Karaliaus Abdulos II kalba
[2019/2962(RSP)]
12:30 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
70Galutinis terminas voteKomitetų narių skaičius
[2020/2512(RSO)]
B9-0039/2020
31***voteEuropos bendrijos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ES, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės protokolas dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais
Rekomendacija:  Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Islandijos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų Europos Sąjungos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymo projekto
[15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
29***voteES ir Kinijos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų
Rekomendacija:  Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)
Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo Sąjungos vardu projekto
[11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)]
Transporto ir turizmo komitetas
13Galutinis terminas*votePridėtinės vertės mokesčio bendra sistema, susijusi su specialia mažosioms įmonėms skirta schema
Pranešimas:  Inese Vaidere (A9-0055/2019)
Pranešimas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta schema, ir Reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatos, susijusios su administraciniu bendradarbiavimu ir keitimusi informacija tinkamo specialios mažosioms įmonėms skirtos schemos taikymo stebėsenos tikslais, projekto
[COM(2018)002113952/2019 - C8-0022/2018 C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
37Galutinis terminas voteEuropos žaliasis kursas
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2956(RSP)]
RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020
Diskusijos: Trečiadienis, 2019 m. gruodžio 11 d.
65Galutinis terminas voteSusitarimo dėl išstojimo iš ES nuostatų dėl piliečių teisių įgyvendinimas ir stebėsena
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
[2020/2505(RSP)]
B9-0031/2020
11Galutinis terminas vote2018 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje
Pranešimas:  Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)
Pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje. 2018 m. metinis pranešimas
[2019/2125(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
10Galutinis terminas voteMetinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo
Pranešimas:  David McAllister (A9-0054/2019)
Pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo. Metinis pranešimas
[2019/2136(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
12Galutinis terminas voteMetinis pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo
Pranešimas:  Arnaud Danjean (A9-0052/2019)
Pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo. Metinis pranešimas
[2019/2135(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
53Galutinis terminas voteEuropos Parlamento pozicija dėl konferencijos dėl Europos ateities
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2990(RSP)]
B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020
15:00 - 23:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
58 pointEuropos istorijos iškraipymas ir Antrojo pasaulinio karo atminimas
Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)
[2019/3016(RSP)]
41 pointPagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstantys klausymai dėl Vengrijos
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2986(RSP)]
69 pointPagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstantys klausymai dėl Lenkijos
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2020/2510(RSP)]
40Galutinis terminas pointBylos, iškeltos Čekijos Respublikos ministrui pirmininkui dėl piktnaudžiavimo ES lėšomis ir galimo interesų konflikto, atnaujinimas
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2987(RSP)]
Balsavimas bus surengtas vasario mėnesį
14Galutinis terminas point15-oji Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencija (COP 15) Kunminge (2020 m.)
Komisijos pareiškimas
[2019/2824(RSP)]
32Galutinis terminas pointEuropos ombudsmeno 2018 m. veikla
Pranešimas:  Peter Jahr (A9-0032/2019)
Metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2018 m. veiklą
[2019/2134(INI)]
Peticijų komitetas
57 pointBendrųjų komiteto procedūros principų reforma
Komisijos pareiškimas
[2019/2974(RSP)]
09:00 - 11:50   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)5'
Komisija (kartu su atsakymais)5'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Parlamento nariai105'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI8'30
15:00 - 23:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)35'
Komisija (kartu su atsakymais)60'
Ombudsmenas10'
Pranešėjas6'
Diskusijų aktualia tema pranešėjas4'
Procedūra „prašau žodžio“   (6x5') 30'
Parlamento nariai227'
PPE49'S&D42'Renew30'30Verts/ALE24'ID23'30ECR21'GUE/NGL17'NI20'30
53item on the agendapointEuropos Parlamento pozicija dėl konferencijos dėl Europos ateities
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųKetvirtadienis, 2020 m. sausio 9 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2020 m. sausio 13 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2020 m. sausio 13 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2020 m. sausio 14 d., 16:00
70item on the agendapointKomitetų narių skaičius
  -Pasiūlymas dėl sprendimoKetvirtadienis, 2020 m. sausio 9 d., 16:00
  -PakeitimaiPirmadienis, 2020 m. sausio 13 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2020 m. sausio 14 d., 16:00
13item on the agendapointPridėtinės vertės mokesčio bendra sistema, susijusi su specialia mažosioms įmonėms skirta schema
Inese Vaidere (A9-0055/2019
  -Pateikimo terminai, kurie turi būti nustatytiPenktadienis, 9999 m. gruodžio 31 d., 12:00
37item on the agendapointEuropos žaliasis kursas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPenktadienis, 2020 m. sausio 10 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2020 m. sausio 14 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2020 m. sausio 14 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2020 m. sausio 14 d., 19:00
65item on the agendapointSusitarimo dėl išstojimo iš ES nuostatų dėl piliečių teisių įgyvendinimas ir stebėsena
  -Pasiūlymas dėl rezoliucijosKetvirtadienis, 2020 m. sausio 9 d., 16:00
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Pirmadienis, 2020 m. sausio 13 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2020 m. sausio 14 d., 16:00
11item on the agendapoint2018 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje
Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. sausio 8 d., 13:00
10item on the agendapointMetinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo
David McAllister (A9-0054/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. sausio 8 d., 13:00
12item on the agendapointMetinis pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo
Arnaud Danjean (A9-0052/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. sausio 8 d., 13:00
40item on the agendapointBylos, iškeltos Čekijos Respublikos ministrui pirmininkui dėl piktnaudžiavimo ES lėšomis ir galimo interesų konflikto, atnaujinimas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2020 m. vasario 5 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2020 m. vasario 10 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2020 m. vasario 10 d., 20:00
14item on the agendapoint15-oji Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencija (COP 15) Kunminge (2020 m.)
  -Pasiūlymas dėl rezoliucijosKetvirtadienis, 2020 m. sausio 9 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Pirmadienis, 2020 m. sausio 13 d., 19:00
32item on the agendapointEuropos ombudsmeno 2018 m. veikla
Peter Jahr (A9-0032/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. sausio 8 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2020 m. sausio 10 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2020 m. sausio 13 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2020 m. sausio 14 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Trečiadienis, 2020 m. sausio 15 d., 19:00
Atnaujinta: 2020 m. sausio 15 d.Teisinis pranešimas