Agenda
StraatsburgMaandag 13 januari 2020 - Donderdag 16 januari 2020 205k
Woensdag 15 januari 2020165kVersie: Woensdag 15 januari 2020, 16:09
 Agendapunten
09:00 - 11:50   Debatten
12:00 - 12:30   Plechtige vergadering
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 23:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:50   Debatten       Spreektijd
53Deadline pointStandpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa
[2019/2990(RSP)]
12:00 - 12:30   Plechtige vergadering      
51 pointToespraak door Zijne Majesteit Abdoellah II, koning van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
[2019/2962(RSP)]
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
70Deadline voteAantal leden van de commissies
[2020/2512(RSO)]
B9-0039/2020
31***voteProtocol tussen de EU, IJsland en Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend
Aanbeveling:  Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend
[15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
29***voteOvereenkomst tussen de EU en China inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten
Aanbeveling:  Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten
[11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)]
Commissie vervoer en toerisme
13Deadline*voteGemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen
Verslag:  Inese Vaidere (A9-0055/2019)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de special regeling voor kleine ondernemingen
[COM(2018)002113952/2019 - C8-0022/2018 C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)]
Commissie economische en monetaire zaken
37Deadline voteDe Europese Green Deal
Ontwerpresoluties
[2019/2956(RSP)]
RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020
Debat: Woensdag 11 december 2019
65Deadline voteUitvoering van en toezicht op de bepalingen over burgerrechten in het terugtrekkingsakkoord van het VK
Ontwerpresolutie
[2020/2505(RSP)]
B9-0031/2020
11Deadline voteJaarverslag 2018 over de mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied
Verslag:  Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)
Verslag over de mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied - jaarverslag 2018
[2019/2125(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
10Deadline voteJaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
Verslag:  David McAllister (A9-0054/2019)
Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - jaarverslag
[2019/2136(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
12Deadline voteJaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
Verslag:  Arnaud Danjean (A9-0052/2019)
Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag
[2019/2135(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
53Deadline voteStandpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa
Ontwerpresoluties
[2019/2990(RSP)]
B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020
15:00 - 23:00   Debatten       Spreektijd
58 pointVertekening van de Europese geschiedenis en herdenking van de Tweede Wereldoorlog
Actualiteitendebat (artikel 162 van het Reglement)
[2019/3016(RSP)]
41 pointHoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, VEU, met betrekking tot Hongarije
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2986(RSP)]
69 pointHoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, VEU, met betrekking tot Polen
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2020/2510(RSP)]
40Deadline pointDe heropening van de vervolging van de premier van Tsjechië vanwege het misbruik van EU-fondsen en mogelijke belangenconflicten
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2987(RSP)]
De stemming vindt plaats in februari
14Deadline pointCOP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020)
Verklaring van de Commissie
[2019/2824(RSP)]
32Deadline pointDe werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018
Verslag:  Peter Jahr (A9-0032/2019)
Verslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman – jaarverslag 2018
[2019/2134(INI)]
Commissie verzoekschriften
57 pointHervorming van de algemene beginselen van de comitéprocedure
Verklaring van de Commissie
[2019/2974(RSP)]
09:00 - 11:50   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)5'
Commissie (inclusief antwoorden)5'
"Catch the eye"5'
Leden105'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI8'30
15:00 - 23:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)35'
Commissie (inclusief antwoorden)60'
Ombudsman10'
Rapporteur6'
Spreker actualiteitendebat4'
"Catch the eye"   (6x5') 30'
Leden227'
PPE49'S&D42'Renew30'30Verts/ALE24'ID23'30ECR21'GUE/NGL17'NI20'30
53item on the agendapointStandpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa
  -OntwerpresolutiesDonderdag 9 januari 2020, 19:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 13 januari 2020, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 13 januari 2020, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 14 januari 2020, 16:00
70item on the agendapointAantal leden van de commissies
  -Voorstel voor een besluitDonderdag 9 januari 2020, 16:00
  -AmendementenMaandag 13 januari 2020, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 14 januari 2020, 16:00
13item on the agendapointGemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen
Inese Vaidere (A9-0055/2019
  -Vaststelling indieningstermijnenVrijdag 31 december 9999, 12:00
37item on the agendapointDe Europese Green Deal
  -OntwerpresolutiesVrijdag 10 januari 2020, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 14 januari 2020, 12:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 14 januari 2020, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 14 januari 2020, 19:00
65item on the agendapointUitvoering van en toezicht op de bepalingen over burgerrechten in het terugtrekkingsakkoord van het VK
  -OntwerpresolutieDonderdag 9 januari 2020, 16:00
  -Amendementen op de ontwerpresolutieMaandag 13 januari 2020, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 14 januari 2020, 16:00
11item on the agendapointJaarverslag 2018 over de mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied
Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019
  -AmendementenWoensdag 8 januari 2020, 13:00
10item on the agendapointJaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
David McAllister (A9-0054/2019
  -AmendementenWoensdag 8 januari 2020, 13:00
12item on the agendapointJaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
Arnaud Danjean (A9-0052/2019
  -AmendementenWoensdag 8 januari 2020, 13:00
40item on the agendapointDe heropening van de vervolging van de premier van Tsjechië vanwege het misbruik van EU-fondsen en mogelijke belangenconflicten
  -OntwerpresolutiesWoensdag 5 februari 2020, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 10 februari 2020, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 10 februari 2020, 20:00
14item on the agendapointCOP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020)
  -OntwerpresolutieDonderdag 9 januari 2020, 13:00
  -Amendementen op de ontwerpresolutieMaandag 13 januari 2020, 19:00
32item on the agendapointDe werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018
Peter Jahr (A9-0032/2019
  -AmendementenWoensdag 8 januari 2020, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 10 januari 2020, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 13 januari 2020, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 14 januari 2020, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 15 januari 2020, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2020Juridische mededeling