Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 13. januar 2020 - Četrtek, 16. januar 2020 204k
Sreda, 15. januar 2020162kRazličica: Sreda, 15. januar 2020, 16:10
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   Razprave
12:00 - 12:30   Slavnostna seja
12:30 - 14:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 23:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   Razprave       Čas za govor
53Rok pointStališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope
[2019/2990(RSP)]
12:00 - 12:30   Slavnostna seja      
51 pointNagovor njegovega veličanstva Abdulaha II, kralja Hašemitske kraljevine Jordanije
[2019/2962(RSP)]
12:30 - 14:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
70Rok voteŠtevilčna sestava odborov
[2020/2512(RSO)]
B9-0039/2020
31***voteProtokol k Sporazumu med EU, Islandijo in Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona
Priporočilo:  Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Islandijo in Kraljevino Norveško k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona
[15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
29***voteSporazum med EU in Kitajsko o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza
Priporočilo:  Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza
[11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)]
Odbor za promet in turizem
13Rok*voteSkupni sistem davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja
Poročilo:  Inese Vaidere (A9-0055/2019)
Poročilo o osnutku direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja in Uredbe (EU) št. 904/2010 glede upravnega sodelovanja in izmenjave informacij za namene spremljanja pravilne uporabe posebne ureditve za mala podjetja
[COM(2018)002113952/2019 - C8-0022/2018 C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
37Rok voteEvropski zeleni dogovor
Predlogi resolucij
[2019/2956(RSP)]
RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020
Razprava: Sreda, 11. december 2019
65Rok voteIzvajanje in spremljanje določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu
Predlog resolucije
[2020/2505(RSP)]
B9-0031/2020
11Rok voteLetno poročilo za leto 2018 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju
Poročilo:  Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)
Poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju – letno poročilo za leto 2018
[2019/2125(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
10Rok voteLetno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike
Poročilo:  David McAllister (A9-0054/2019)
Poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike – letno poročilo
[2019/2136(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
12Rok voteLetno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike
Poročilo:  Arnaud Danjean (A9-0052/2019)
Poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike – letno poročilo
[2019/2135(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
53Rok voteStališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope
Predlogi resolucij
[2019/2990(RSP)]
B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020
15:00 - 23:00   Razprave       Čas za govor
58 pointIzkrivljanje evropske zgodovine in spomina na drugo svetovno vojno
Tematska razprava (člen 162 Poslovnika)
[2019/3016(RSP)]
41 pointTekoča zaslišanja v skladu s členom 7(1) PEU, primer Madžarske
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2986(RSP)]
69 pointTekoča zaslišanja v skladu s členom 7(1) PEU, primer Poljske
Izjavi Sveta in Komisije
[2020/2510(RSP)]
40Rok pointNadaljevanje kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2987(RSP)]
Glasovanje bo februarja
14Rok pointKonferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15) (Kunming 2020)
Izjava Komisije
[2019/2824(RSP)]
32Rok pointDejavnosti evropskega varuha človekovih pravic v letu 2018
Poročilo:  Peter Jahr (A9-0032/2019)
Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih evropskega varuha človekovih pravic za leto 2018
[2019/2134(INI)]
Odbor za peticije
57 pointReforma splošnih načel komitologije
Izjava Komisije
[2019/2974(RSP)]
09:00 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)5'
Komisija (vključno z odgovori)5'
Postopek pritegnitve pozornosti5'
Poslanci105'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI8'30
15:00 - 23:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)35'
Komisija (vključno z odgovori)60'
Varuh človekovih pravic10'
Poročevalec6'
Govornik za tematsko razpravo4'
Postopek pritegnitve pozornosti   (6x5') 30'
Poslanci227'
PPE49'S&D42'Renew30'30Verts/ALE24'ID23'30ECR21'GUE/NGL17'NI20'30
53item on the agendapointStališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope
  -Predlogi resolucijČetrtek, 9. januar 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 13. januar 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 13. januar 2020, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 14. januar 2020, 16:00
70item on the agendapointŠtevilčna sestava odborov
  -Predlog sklepaČetrtek, 9. januar 2020, 16:00
  -Predlogi spremembPonedeljek, 13. januar 2020, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 14. januar 2020, 16:00
13item on the agendapointSkupni sistem davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja
Inese Vaidere (A9-0055/2019
  -Določitev rokovPetek, 31. december 9999, 12:00
37item on the agendapointEvropski zeleni dogovor
  -Predlogi resolucijPetek, 10. januar 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 14. januar 2020, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 14. januar 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 14. januar 2020, 19:00
65item on the agendapointIzvajanje in spremljanje določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu
  -Predlog resolucijeČetrtek, 9. januar 2020, 16:00
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 13. januar 2020, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 14. januar 2020, 16:00
11item on the agendapointLetno poročilo za leto 2018 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju
Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019
  -Predlogi spremembSreda, 8. januar 2020, 13:00
10item on the agendapointLetno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike
David McAllister (A9-0054/2019
  -Predlogi spremembSreda, 8. januar 2020, 13:00
12item on the agendapointLetno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike
Arnaud Danjean (A9-0052/2019
  -Predlogi spremembSreda, 8. januar 2020, 13:00
40item on the agendapointNadaljevanje kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov
  -Predlogi resolucijSreda, 5. februar 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 10. februar 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 10. februar 2020, 20:00
14item on the agendapointKonferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15) (Kunming 2020)
  -Predlog resolucijeČetrtek, 9. januar 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 13. januar 2020, 19:00
32item on the agendapointDejavnosti evropskega varuha človekovih pravic v letu 2018
Peter Jahr (A9-0032/2019
  -Predlogi spremembSreda, 8. januar 2020, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 10. januar 2020, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 13. januar 2020, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 14. januar 2020, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)Sreda, 15. januar 2020, 19:00
Zadnja posodobitev: 15. januar 2020Pravno obvestilo