Esityslista
BrysselKeskiviikko 29. tammikuuta 2020 - Torstai 30. tammikuuta 2020 176k
Keskiviikko 29. tammikuuta 2020149kVersio: Keskiviikko 29. tammikuuta 2020, 17:52
 Esityslistan kohdat
15:00 - 18:00   Muistotilaisuus ja keskustelu
18:00 - 18:15   ÄÄNESTYKSET (suulliset äänestysselitykset torstaina)
18:15 - 24:00   Keskustelut (tai äänestysten päätyttyä)
 Puheajat
 Määräajat

15:00 - 18:00   Muistotilaisuus ja keskustelu       Puheajat
1  pointIstuntokauden uudelleen avaaminen
4 pointHolokaustissa menehtyneiden kansainvälinen muistopäivä – Auschwitzin vapautuksen 75. vuosipäivä
[2019/2966(RSP)]
14  pointKäsittelyjärjestys
6***pointIson-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskeva sopimus
Suositus:  Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä
[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
18:00 - 18:15   ÄÄNESTYKSET (suulliset äänestysselitykset torstaina)      
6***voteIson-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskeva sopimus
Suositus:  Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä
[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
18:15 - 24:00   Keskustelut (tai äänestysten päätyttyä)       Puheajat
28 pointKoronavirusepidemia
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2020/2511(RSP)]
13 pointAlkuperäiskansojen oikeudet
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2019/3015(RSP)]
16Määräaika pointIntian kansalaisuuslain muutos 2019
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2020/2519(RSP)]
Äänestys toimitetaan maaliskuun II istuntojaksolla
15 pointMaahanmuuttajalapsia koskeva kiireellinen humanitaarinen tilanne Kreikan saarilla – suojelun, siirtämisen ja perheenyhdistämisen varmistaminen
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2020/2520(RSP)]
17 pointKestävää liikkuvuutta ja liikennettä koskeva EU:n strategia: tarvittavat toimenpiteet vuoteen 2030 saakka ja sen jälkeen
Komission julkilausuma
[2020/2518(RSP)]
2  pointMinuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 172 artikla)
15:00 - 18:00   Muistotilaisuus ja keskustelu     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)5'
Komissio (vastauksineen)5'
Esittelijät6'
Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot "Catch the eye"5'
Jäsenet60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI5'
18:15 - 24:00   Keskustelut (tai äänestysten päätyttyä)     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)20'
Komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja (vastauksineen)20'
Komissio (vastauksineen)30'
Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot "Catch the eye"   (5x5') 25'
Jäsenet135'
PPE31'S&D26'30Renew19'Verts/ALE13'30ID13'30ECR12'30GUE/NGL8'30NI10'30
16item on the agendapointIntian kansalaisuuslain muutos 2019
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 25. maaliskuuta 2020, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 30. maaliskuuta 2020, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 30. maaliskuuta 2020, 20:00
Päivitetty viimeksi: 29. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus