Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български (селекциониране)
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Парламентарни въпроси
PDF 102kWORD 26k
27 януари 2015 г.
P-010603/2014(ASW)
Отговор, даден от г-жа Bulc от името на Комисията
Позоваване на въпроса: P-010603/2014

1., 2. Комисията ще се свърже с хърватските власти, за да получи допълнителна информация по въпроса, поставен от уважаемия член на Парламента. На този етап не може да се каже дали е било нарушено правото на ЕС.

3. Така наречената Директива „Евровинетка“ относно заплащането на пътни такси(1) съдържа ясни разпоредби, предназначени да се избегне дискриминацията срещу международните превозвачи и нарушаването на конкуренцията между операторите. Освен това директивата се прилага по отношение на общата забрана за дискриминация, основана на гражданството, както е заложено в член 18 от ДФЕС.

На този етап Комисията не може да отговори и на въпроса дали е било нарушено законодателството на ЕС за държавните помощи. При все това, ако мерките са довели до възникването на икономически предимства за определени автомобилни превозвачи (например чрез заплащането на по-ниски пътни такси) и е видно, че са изпълнени и други части от разпоредбите на член 107, параграф 1 от ДФЕС, мерките биха представлявали държавна помощ, за която Комисията е трябвало да бъде предварително уведомена, за да издаде разрешение за използването на такава помощ.

(1)Директива 93/89/ЕИО на Съвета от 25 октомври 1993 г. за облагането с данъци в държавите членки на някои превозни средства, предназначени за автомобилен превоз на товари, както и налагането на такси за изминат участък от пътя и такси за правото на ползване на определени инфраструктури . (ОВ L 279, 12.11.1993 г., стр. 32).

Правна информация