Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 107kWORD 28k
5 listopada 2015 r.
P-011661/2015(ASW)
Odpowiedź udzielona przez komisarz Elżbietę Bieńkowską w imieniu Komisji
Numer referencyjny pytania: P-011661/2015

Komisja jest świadoma trudności spowodowanych rosyjskim zakazem importu dla rolników w Polsce i w pozostałych krajach europejskich, wskutek braku równowagi podaży i popytu. Sytuacja na rynkach i w odniesieniu do wywozu (w tym dane dotyczące wywozu na poziomie państw członkowskich) jest ściśle monitorowana i wprowadzono środki kompensacyjne dla sektora rolnego(1). W dniu 7 września 2015 r. Komisja poinformowała o kompleksowym pakiecie wsparcia o wartości 500 mln EUR i utworzeniu nowej grupy zadaniowej do spraw rynków rolnych(2).

Szanowna Pani Poseł nawiązuje do ewentualnych nadużyć przetwórców i detalistów mających wpływ na ceny. Po pierwsze niskie ceny produktów rolnych można szerzej wyjaśnić rozwojem sytuacji na rynkach rolnych. Narzędzie monitorowania cen żywności(3) Komisji zapewnia przejrzystość cen na kolejnych etapach łańcucha dostaw żywności. Po drugie warunki ustalenia nadużycia pozycji dominującej określone w prawie konkurencji na szczeblu unijnym lub krajowym, nie są łatwe do spełnienia(4).

Również z tych powodów zreformowana wspólna polityka rolna przewiduje przepisy prawne i wsparcie finansowe na rzecz wzmocnienia współpracy rolników, tworzenia grup producentów oraz rozwijania krótkich łańcuchów dostaw. Komisja podjęła ponadto inicjatywy mające na celu promowanie samoregulacji w łańcuchu dostaw żywności.

Na koniec, w swoim komunikacie na temat nieuczciwych praktyk handlowych z 2014 r.(5), Komisja podkreśliła również znaczenie ustawodawstwa krajowego w zapobieganiu ewentualnym nadużyciom. Jeśli chodzi o ewentualne kolejne kroki, Komisja poinformuje Parlament Europejski i Radę o wynikach swojej oceny dobrowolnych krajowych inicjatyw w tej dziedzinie.

(1)Dodatkowe informacje: http://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-ban/index_en.htm and http://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-ban/pdf/exports-data-by-ms_en.pdf
(2)Dodatkowe informacje: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5601_en.htm
(3)http://ec.europa.eu/growth/sectors/food/competitiveness/prices-monitoring/index_en.htm
(4)Na przykład polski sektor nowoczesnej sprzedaży detalicznej i produkcji żywność nie jest nadmiernie skoncentrowany (choć jego koncentracja wzrosła w ostatnich latach). Por. Komisja Europejska, DG COMP (2014) „Wpływ gospodarczy, jaki nowoczesny handel detaliczny wywiera na możliwości wyboru i innowacyjność w sektorze żywności w UE”.
(5)COM(2014) 472 final.

Informacja prawna