Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 104kWORD 28k
15. septembra 2015
P-011978/2015(ASW)
Odpoveď pani Jourovej v mene Komisie
Referenčné číslo otázky: P-011978/2015

Európska únia je založená na hodnotách rešpektovania rovnosti a ľudských práv podľa článku 2 Zmluvy o Európskej únii. Vyhlásenie prvého podpredsedu Timmermansa je plne v súlade s týmito hodnotami, keďže jeho posolstvo podporuje toleranciu a nediskrimináciu v Európskej únii. Jeho vyhlásenie treba okrem toho vidieť v presnom kontexte. V časti príslušného prejavu pán Timmermans odkazoval na problémy, s ktorými sa stretávajú páry rovnakého pohlavia pri sťahovaní do inej krajiny v rámci EÚ.

Diskriminácia zakladajúca sa na sexuálnej orientácii a rodovej identite zostáva v EÚ rozšírená. Komisia pri mnohých príležitostiach zdôraznila svoj pevný záväzok bojovať proti všetkým formám diskriminácie vrátane diskriminácie párov rovnakého pohlavia a LGBTI(1) osôb, a to v rámci právomocí, ktoré sú jej zverené zmluvami, a v plnej miere dodržiavajúc zásadu subsidiarity.

Komisia sa prísne pridržiava postupov a mechanizmov, ktoré sú stanovené v zmluvách, keď navrhuje prijatie právnych predpisov, o ktorých v konečnom dôsledku rozhoduje Rada.

Komisia je takisto nestranná a spravodlivá pri poskytovaní finančnej podpory. Všetky programy financovania sú prijímané Európskym parlamentom a Radou prostredníctvom nariadení a vykonávané Komisiou zodpovedajúcim spôsobom prostredníctvom súťažných konaní a výziev na predkladanie návrhov.

(1)Lesby, gejovia, bisexuálne, transrodové a intersexuálne osoby.

Právne oznámenie