Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 94kWORD 25k
4 januari 2016
P-000001-16
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-000001-16
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , Jacek Saryusz-Wolski (PPE) , Jaromír Štětina (PPE) , Rebecca Harms (Verts/ALE) , Ivan Štefanec (PPE) , Richard Sulík (ECR) , Dubravka Šuica (PPE) , Davor Ivo Stier (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Adam Szejnfeld (PPE) , Jarosław Wałęsa (PPE) , Kaja Kallas (ALDE) , Joachim Zeller (PPE) , Andrey Kovatchev (PPE) , Lars Adaktusson (PPE) , Michał Boni (PPE) , Marju Lauristin (S&D) , Tibor Szanyi (S&D) , Dariusz Rosati (PPE) , Gabrielius Landsbergis (PPE) , Andrej Plenković (PPE) , Antanas Guoga (ALDE) , Jerzy Buzek (PPE) , Artis Pabriks (PPE) , Cristian Dan Preda (PPE) , Sandra Kalniete (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR)

 Betreft:  Tegenmaatregelen van de EU naar aanleiding van de handelssancties van Rusland tegen Oekraïne
 Schriftelijk antwoord 

Op 1 januari 2016 treedt de diepe en brede vrijhandelsruimte (DCFTA) tussen de EU en Oekraïne in werking. Rusland heeft zich telkens tegen elke toenadering tussen de EU en Oekraïne verzet, onder meer door middel van de annexatie van de Krim en de inmenging in het aanhoudende conflict in het oosten van Oekraïne. Als tegenreactie op de DCFTA heeft Rusland gedreigd handelspolitieke vergeldingsmaatregelen tegen Oekraïne te zullen nemen. Het zou daarom wenselijk zijn tegenmaatregelen voor te bereiden.

1. Heeft de Commissie tegenmaatregelen voorbereid waarmee het effect van eventuele handelssancties van Rusland tegen Oekraïne kan worden beperkt?

2. Zo ja, zouden deze maatregelen onmiddellijk in werking kunnen treden, mocht dit nodig zijn?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling - Privacybeleid