Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 5kWORD 20k
23. marraskuuta 2016
P-007855/2016(ASW)
Margrethe Vestagerin komission puolesta antama vastaus
Kysymyksen viite: P-007855/2016

Jäsenvaltiot saavat periaatteessa suunnitella verotusjärjestelmänsä vapaasti, mutta niiden on kuitenkin noudatettava tätä toimivaltaa käyttäessään unionin oikeutta ja siten myös valtiontukisääntöjä.

Komission ilmoituksessa valtiontuen käsitteestä(1) selitetään, että tietyt erityisverot, kuten ympäristöön ja terveyteen liittyvät verot, jotka asetetaan tiettyjen toimintojen tai tuotteiden vähentämiseksi niiden haitallisten ympäristö- tai terveysvaikutusten vuoksi, eivät kuulu valtiontukisääntöjen soveltamisalaan, jos jäsenvaltio varmistaa, että vero kohdistuu tasapuolisesti kaikkiin toimintoihin tai tuotteisiin, jotka ovat samassa tilanteessa veroon olennaisesti liittyvän tavoitteen kannalta.

Jos vero suosii tiettyjä yrityksiä tai tiettyjen tuotteiden valmistusta suhteessa muihin veroon olennaisesti liittyvän tavoitteen kannalta samankaltaisessa oikeudellisessa tai tosiasiallisessa tilanteessa oleviin yrityksiin ja tuotteisiin soveltamalla näihin erilaista verokohtelua, toimenpide on lähtökohtaisesti valikoiva ja katsotaan valtiontueksi (jos kaikki muut valtiontuen olemassaolon edellytykset täyttyvät), paitsi jos jäsenvaltio voi osoittaa, että nämä erot ovat perusteltavissa kyseessä olevan järjestelmän luonteella tai yleisellä rakenteella.

(1)EUVL C 262, 19.7.2016.

Oikeudellinen huomautus