Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български (селекциониране)
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Парламентарни въпроси
PDF 175kWORD 22k
25 януари 2017 г.
P-008333/2016(ASW)
Отговор, даден от г-жа Малмстрьом от името на Комисията
Позоваване на въпроса: P-008333/2016

Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС), което беше подписано на 30 октомври 2016 г. и което понастоящем, преди да започне да се прилага временно, е предмет на разглеждане в Европейския парламент, няма да занижи нито един от стандартите на ЕС. Стандартите на ЕС по отношение на стоките и услугите ще продължат да съществуват в сегашния си вид. ВИТС не включва разпоредба, която да изменя, занижава или отменя стандарт на ЕС.

В качеството си на двустранно споразумение за търговия ВИТС не отменя задължението за спазване на нашите законови и подзаконови разпоредби. То само предоставя правото стоки и услуги на държави извън ЕС да бъдат приемани на пазара на ЕС при същите условия като местните стоки и услуги. Следователно всички продукти ще продължат да бъдат внасяни в ЕС в съответствие със законодателството на ЕС, което ВИТС не накърнява по никакъв начин. Що се отнася до генетично модифицираните организми (ГМО), ЕС е установил стриктни процедури за тяхното разрешаване. ВИТС няма да повлияе на тези процедури.

В двадесет и пета глава — „Двустранни диалози и сътрудничество“ — се предвижда страните да провеждат диалог по въпросите на достъпа до пазара в биотехнологичния сектор. Главната цел на този диалог е обменът на информация по въпроси от взаимен интерес. Договореност за провеждането на такъв диалог между ЕС и Канада беше постигната още преди подписването на ВИТС, като част от взаимноприемливото решение от 15 юли 2009 г. по отнесен до СТО спор с номер WT/DS292 — Европейски общности — мерки, имащи въздействие върху одобрението на биотехнологични продукти и търговията с тях.

Правна информация