Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 6kWORD 21k
28. maaliskuuta 2017
P-000353/2017(ASW)
Dimitris Avramopouloksen komission puolesta antama vastaus
Kysymyksen viite: P-000353/2017

Komissio haluaa kiinnittää arvoisan parlamentin jäsenen huomion ihmiskauppiaiden sekä etsintään ja pelastukseen osallistuvien kansalaisjärjestöjen välisestä yhteistyöstä Välimerellä esitettyyn ensisijaiseen tiedusteluun annettuun komission vastaukseen, jota käsiteltiin 16. maaliskuuta 2017 pidetyssä täysistunnossa.

Kansainvälinen oikeus(1) velvoittaa antamaan apua merihädässä oleville henkilöille tai aluksille. Kansainvälinen oikeus sitoo valtioita, jotka ovat velvollisia vaatimaan tällaista avunantoa yksityisten, kaupallisten ja sotilasalusten päälliköiltä. Kansalaisjärjestöjen alusten päälliköiden on siten noudatettava samoja kansainvälisen oikeuden velvoitteita kuin valtion alusten päälliköiden.

Eurooppalaisen raja‐ ja merivartioston riskianalyysi vuodelta 2017 ei sisällä todisteita siitä, että kansalaisjärjestöt olisivat toimineet yhteistyössä ihmissalakuljetusverkostojen kanssa helpottaakseen tahallisesti laitonta maahantuloa EU:n alueelle. Tämä on kuitenkin nähtävä muistutuksena siitä, että kaikkien osapuolten välinen tiivis yhteistyö SAR-yleissopimuksen mukaisissa operaatioissa Välimerellä on olennaisen tärkeää voimassa olevien sääntöjen tehokkaan täytäntöönpanon ja kaikkien osapuolten, sekä muuttajien että miehistön, turvallisuuden takaamisen kannalta.

Komissio ei ole saanut toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta mitään virallista tietoa etsintä- ja pelastustoimia harjoittavia kansalaisjärjestöjä koskevista tutkinta‐ tai syytetoimista, jotka liittyisivät yhteistyön tekemiseen rikollisten salakuljetusverkostojen kanssa. Kansallisten viranomaisten tehtävä on arvioida, voidaanko kansalaisjärjestön tai muun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön toiminta ihmisten pelastamiseksi jossakin konkreettisessa tapauksessa katsoa EU:n tai kansallisen lainsäädännön nojalla rikolliseksi toiminnaksi.

(1)Tämä periaate on vahvistettu YK:n merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) 98 artiklassa, kansainvälisessä yleissopimuksessa ihmishengen turvallisuudesta merellä (SOLAS) ja kansainvälisessä yleissopimuksessa etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä (SAR). Sovellettava oikeudellinen kehys sisältää lisäksi muitakin sopimuksia, jotka liittyvät meriliikennettä, meripelastusta ja Kansainvälistä merenkulkujärjestöä (IMO) koskeviin päätöslauselmiin.

Oikeudellinen huomautus