Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 108kWORD 23k
26 Ιουνίου 2017
P-001486/2017(ASW)
Απάντηση της Αντιπροέδρου κ. Mogherini εξ ονόματος της Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: O-000036/2017

Η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος (ΥΕ/ΑΠ) παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο και εξέθεσε τακτικά τις ανησυχίες της ΕΕ όσον αφορά το θέμα αυτό στις διμερείς συναντήσεις της με τον υπουργό Εξωτερικών Shoukry. Μολονότι αναγνωρίζει τα σημαντικά προβλήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζει η χώρα, η ΥΕ/ΑΠ έχει σαφώς επιμείνει στην ανάγκη αντιμετώπισης της τρομοκρατίας με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Έχει επίσης δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν όλοι οι παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και στην ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις δραστηριότητές της.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου έχουν όλα συμπεριληφθεί στις νέες προτεραιότητες εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου, που συμφωνήθηκε ad referendum τον Δεκέμβριο του 2016, και που πρόκειται να εγκριθεί επίσημα στο Συμβούλιο Σύνδεσης, το αργότερο εντός του 2017. Το έγγραφο αυτό παρέχει μια σταθερή βάση για την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα, συμπεριλαμβανομένων της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, της χρηστής διακυβέρνησης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της μετανάστευσης και της ασφάλειας, σε πνεύμα εταιρικής σχέσης. Σύμφωνα με τη συνολική στρατηγική της ΕΕ(1), η ΥΕ/ΑΕ αποδίδει μεγάλη σημασία σε όλες αυτές τις διάφορες πτυχές της εταιρικής σχέσης και σε αυτές τις διάφορες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν παράλληλα, ούτως ώστε να προωθηθούν η σταθερότητα και η ασφάλεια.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 6ης Μαρτίου 2017 δεν εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με την Αίγυπτο.

(1)https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου