Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 7kWORD 23k
26 Meitheamh 2017
P-001486/2017(ASW)
Freagra ón Leas-Uachtarán Mogherini thar ceann an Choimisiúin
Tagairt na ceiste: O-000036/2017

Leanann an tArd-Ionadaí/Leas-Uachtarán go grinn cúrsaí chearta an duine san Éigipt agus tá imní an Aontais ina thaobh sin pléite aici go rialta ina cruinnithe déthaobhacha leis an Aire Gnóthaí Eachtracha Shoukry. Cé go n-aithníonn sí na mórdhúshláin slándála atá roimh an tír sin, tá sé áitithe go soiléir ag an Ard-Ionadaí/Leas-Uachtarán gur gá cearta an duine agus na saoirsí bunúsacha a urramú ina n-iomláine fad is atáthar ag dul i ngleic leis an sceimhlitheoireacht. Tá béim láidir leagtha aici freisin ar an ról tábhachtach a imríonn lucht na sochaí sibhialta san fhorbairt pholaitiúil, eacnamaíoch agus shóisialta agus ar an ngá timpeallacht a chruthú a chumasaíonn gníomhaíochtaí na sochaí sibhialta.

Cearta an duine, na saoirsí bunúsacha agus an smacht reachta, tá siad uile sainaitheanta faoi na tosaíochtaí nua do chomhpháirtíocht an Aontais agus na hÉigipte, a comhaontaíodh ad referendum i mí na Nollag 2016, agus atá le glacadh go foirmiúil le linn Comhairle Comhlachais níos déanaí in 2017. Bonn stóinseach is ea an doiciméad sin le dul i ngleic, de mheon comhpháirtíochta, ar na dúshláin éagsúla atá roimh an tír, lena n-áirítear an fhorbairt shocheacnamaíoch, an dea-rialachas, cearta an duine, an imirce agus an tslándáil. I gcomhréir le Straitéis Dhomhanda an Aontais Eorpaigh(1), is mór ag an Ard-Ionadaí/Leas-Uachtarán na gnéithe éagsúla sin uile den chomhpháirtíocht agus na dúshláin éagsúla ar gá aghaidh a thabhairt orthu i gcomhthráth chun cobhsaíocht agus slándáil inbhuanaithe a chothú.

Níor ghlac Comhairle Eorpach an 6 Márta 2017 conclúidí maidir leis an Éigipt.

(1)https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web.pdf

Fógra dlíthiúil