Deputātu jautājumi
PDF 102kWORD 23k
2017. gada 26. jūnijs
P-001486/2017(ASW)
Atbildi Komisijas vārdā sniedza priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni
Jautājuma atsauce: O-000036/2017

Augstā pārstāve/priekšsēdētāja vietniece (AP/PV) ļoti rūpīgi seko cilvēktiesību stāvoklim Ēģiptē un ES bažas šajā sakarā ir regulāri apspriedusi savās divpusējās sanāksmēs ar ārlietu ministru Šoukriju. Atzinusi, ka Ēģipte saskaras ar nopietnām drošības problēmām, AP/PV skaidri uzsvēra, ka cīņai pret terorismu jānotiek, pilnībā ievērojot cilvēktiesības un pamatbrīvības. AP/PV tāpat izcēla visu pilsoniskās sabiedrības locekļu lomu politiskajā, ekonomiskajā un sociālajā attīstībā un nepieciešamību radīt viņu darbībai labvēlīgus apstākļus.

Cilvēktiesības, pamatbrīvības un tiesiskums ir jaunās ES un Ēģiptes partnerības prioritātes, par kurām notika ad referendum vienošanās 2016. gada decembrī un kuras oficiāli tiks pieņemtas Asociācijas padomē vēlāk 2017. gadā. Šis dokuments liek stabilus pamatus, lai tādās jomās kā sociālekonomiskā attīstība, laba pārvaldība, cilvēktiesības, migrācija un drošība varētu atbilstīgi partnerības garam risināt dažādos uzdevumus, ar kurām šī valsts ir saskārusies. AP/PV uzskata, ka saskaņā ar ES globālo stratēģiju(1) visas partnerības atšķirīgās iezīmes un dažādie uzdevumi, kas risināmi līdztekus, lai sekmētu ilgtspējīgu stabilitāti un drošību, ir ļoti svarīgi.

2017. gada 6. marta Eiropadome nepieņēma secinājumus par Ēģipti.

(1)https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web.pdf

Juridisks paziņojums