Parlementaire vragen
PDF 5kWORD 23k
26 juni 2017
P-001486/2017(ASW)
Antwoord van vicevoorzitter Mogherini namens de Commissie
Vraagnummer: O-000036/2017

De hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter volgt de toestand van de mensenrechten in Egypte nauwlettend en heeft in haar bilaterale ontmoetingen met minister van Buitenlandse Zaken Shoukry al meermaals de bezorgdheid van de EU geuit. De hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter is zich bewust van de veiligheidsproblemen waar het land mee te maken heeft, maar heeft met klem benadrukt dat  terrorisme moet worden bestreden met respect voor de mensenrechten en fundamentele vrijheden. Zij benadrukte ook sterk dat het maatschappelijk middenveld een belangrijke rol te spelen heeft in de politieke, economische en sociale ontwikkeling en daar ook de nodige ruimte voor moet krijgen.

Mensenrechten, fundamentele vrijheden en de rechtsstaat zijn allemaal vervat in de nieuwe prioriteiten van het partnerschap tussen de EU en Egypte, zoals die in december 2016 ad referendum werden overeengekomen en in 2017 in een associatieraad formeel zullen worden goedgekeurd. Dit document vormt een stevige basis om diverse kwesties in het land, zoals sociaal-economische ontwikkeling, goed bestuur, mensenrechten, migratie en veiligheid, in de geest van het partnerschap aan te pakken. Overeenkomstig de integrale EU-strategie(1) hecht de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter veel belang aan al deze aspecten van het partnerschap, die tegelijk moeten worden aangepakt om bij te dragen tot duurzame stabiliteit en veiligheid.

De Europese Raad van 6 maart 2017 heeft geen conclusies over Egypte aangenomen.

(1)https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_nl_version.pdf

Juridische mededeling