Interpelacje
PDF 103kWORD 23k
26 czerwca 2017 r.
P-001486/2017(ASW)
Odpowiedź udzielona przez Wiceprzewodniczącą Komisji Federicę Mogherini w imieniu Komisji
Numer referencyjny pytania: O-000036/2017

Wysoka Przedstawiciel / Wiceprzewodnicząca bardzo uważnie śledzi sytuację w zakresie praw człowieka w Egipcie i regularnie daje wyraz obawom UE w tej kwestii w swoich dwustronnych spotkaniach z ministrem spraw zagranicznych Shoukry. Przyznając, że kraj ten zmaga się z poważnymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa, Wysoka Przedstawiciel / Wiceprzewodnicząca wyraźnie zaznaczyła, że zwalczanie terroryzmu musi się odbywać przy pełnym poszanowaniu praw człowieka i podstawowych wolności. Położyła ona także silny nacisk na ważną rolę, jaką odgrywają w rozwoju politycznym, gospodarczym i społecznym wszystkie podmioty społeczeństwa obywatelskiego, a także na potrzebę stworzenia sprzyjających warunków do prowadzenia przez nie działalności.

Zarówno prawa człowieka, jak i podstawowe wolności oraz praworządność są uwzględnione w nowych priorytetach partnerstwa między UE a Egiptem, uzgodnionych ad referendum w grudniu 2016 r., i w późniejszym terminie w 2017 r. mają zostać formalnie przyjęte przez Radę Stowarzyszenia. Dokument stanowi solidną podstawę do stawienia w duchu partnerstwa czoła różnym wyzwaniom, przed którymi stoi kraj, w tym wyzwaniom związanym z rozwojem społeczno-gospodarczym, dobrym sprawowaniem rządów, prawami człowieka, migracją i bezpieczeństwem. Zgodnie z globalną strategią UE(1) Wysoka Przedstawiciel / Wiceprzewodnicząca Komisji przywiązuje ogromną wagę do tych wszystkich różnych aspektów partnerstwa i do wszystkich wszelkiego rodzaju wyzwań, którym należy jednocześnie stawić czoła, aby działać na rzecz stabilności i bezpieczeństwa.

Na posiedzeniu w dniu 6 marca 2017 r. Rada Europejska nie przyjęła konkluzji w sprawie Egiptu.

(1)https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web.pdf

Informacja prawna