Parlamentné otázky
PDF 104kWORD 23k
26. júna 2017
P-001486/2017(ASW)
Odpoveď podpredsedníčky Mogheriniovej v mene Komisie
Referenčné číslo otázky: O-000036/2017

Vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie podrobne sleduje situáciu v oblasti ľudských práv v Egypte a na dvojstranných stretnutiach s ministrom zahraničných vecí Shoukrym pravidelne diskutuje o obavách EÚ v tejto súvislosti. Hoci vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie uznáva významné bezpečnostné výzvy, ktorým Egypt čelí, jasne trvá na potrebe bojovať proti terorizmu pri súčasnom plnom dodržiavaní ľudských práv a základných slobôd. Kladie veľký dôraz na dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú všetci aktéri občianskej spoločnosti v politickom, hospodárskom a sociálnom rozvoji, a na potrebu vytvoriť priaznivé prostredie pre jej činnosti.

Ľudské práva, základné slobody a zásady právneho štátu sú identifikované v nových prioritách partnerstva EÚ a Egypta, ktoré boli schválené ad referendum v decembri 2016 a Rada pre pridruženie ich má formálne prijať neskôr v roku 2017. Tento dokument predstavuje pevný základ na riešenie rozličných výziev, ktorým krajina čelí, vrátane sociálno-ekonomického rozvoja, dobrej správy vecí verejných, ľudských práv, migrácie a bezpečnosti, a to všetko v partnerskom duchu. V súlade s globálnom stratégiou EÚ(1) pripisuje vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie veľký význam všetkým týmto rôznym aspektom partnerstva a týmto rôznym výzvam, ktoré treba riešiť súbežne s cieľom prispieť k trvalo udržateľnej stabilite a bezpečnosti.

Európska rada na svojom zasadnutí 6. marca 2017 neprijala závery o Egypte.

(1)https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web.pdf.

Právne oznámenie