Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 196kWORD 20k
3 april 2017
P-002499-17
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-002499-17
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Sophia in 't Veld (ALDE) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Cecilia Wikström (ALDE) , Louis Michel (ALDE) , Marietje Schaake (ALDE) , Guy Verhofstadt (ALDE) , Petr Ježek (ALDE) , Angelika Mlinar (ALDE) , Enrique Calvet Chambon (ALDE) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Gérard Deprez (ALDE) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Ivan Jakovčić (ALDE) , Jozo Radoš (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Catherine Bearder (ALDE) , Pavel Telička (ALDE) , María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

 Betreft:  Bedreigingen voor de academische vrijheid in Hongarije
 Schriftelijk antwoord 

Zoals kandidaat-commissaris Navracsics tijdens de hoorzitting met hem op 1 oktober 2014 zei: „Universiteiten zijn pijlers van onze samenlevingen. Zij zijn een essentiële bron van innovatie. In Midden-Europa, vóór 1989, waren zij bastions van vrijheid, waar de vrijheid van gedachten levend werd gehouden”. De Central European University (CEU), die in 1991 in Boedapest werd opgericht, is de hoogste Hongaarse universiteit op U‐Multirank van de Commissie. Op 28 maart 2017 heeft de Hongaarse regering amendementen ingediend op Wet CCIV van 2011 op het hoger onderwijs (een wet die reeds eerder het onderwerp van interventies van de Commissie is geweest(1)), waarmee voor buitenlandse universiteiten in Hongarije nieuwe voorwaarden worden geïntroduceerd.

— Deelt de Commissie de zienswijze dat deze amendementen, indien aangenomen, de activiteiten en de autonomie van de CEU serieus zouden inperken, of er misschien zelfs in zouden kunnen resulteren dat de CEU illegaal wordt?

— Wat gaat de Commissie doen om de academische vrijheid, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en een pluralistische samenleving in Hongarije, zoals bedoeld in artikel 2 VEU, artikel 165 VWEU en artikel 13 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, te beschermen?

— Welke gevolgen zal een eventuele gedwongen sluiting van de CEU hebben voor EU‐financiering, waaronder subsidies van de Europese Raad voor onderzoek en de lening(2) ten belope van 25 miljoen EUR van de Europese Investeringsbank (EIB)?

(1)Verzoekschrift nr. 0075/2012
(2)http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2016/2016-252-hungary-eib-supports-development-of-central-european-university-with-eur-25-million

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling