Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 5kWORD 19k
25 juli 2017
P-004017/2017(ASW)
Antwoord van mevrouw Malmström namens de Commissie
Vraagnummer: P-004017/2017

Exportkredietinstellingen zijn nationale entiteiten die op het niveau van de lidstaten worden gefinancierd, beheerd en gecontroleerd, hoewel er met het oog op transparantie bepaalde rapportageverplichtingen bestaan op Europees niveau (zie bijlage I bij EU-Verordening (EU) nr. 1233/2011). De lidstaten zijn echter niet verplicht om verslag uit te brengen over de steun die hun exportkredietinstellingen per fossiele brandstof of sector verlenen. De sectorovereenkomst van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) inzake exportkredieten voor projecten voor de opwekking van elektriciteit uit steenkool, die volledig in werking is getreden in 2017, voorziet in nieuwe kennisgevingsvereisten voor projecten in deze sector fossiele brandstoffen. Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, werden tot dusver geen dergelijke kennisgevingen ontvangen.

In de overweging van Verordening (EU) nr. 1233/2011 die het geachte Parlementslid heeft geciteerd, wordt het belang onderstreept van de vereiste voor de lidstaten om zich in hun nationale exportkredietstelsels aan de algemene uitgangspunten van de Unie voor het extern optreden te houden.

De bovengenoemde sectorovereenkomst van de OESO inzake exportkredieten voor projecten voor de opwekking van elektriciteit uit steenkool werd door de exportkredietgemeenschap opgesteld als een politieke prestatie voor de VN-klimaatconferentie in Parijs. Hoewel de Commissie van mening is dat de exportkredietactiviteiten van de lidstaten in de Overeenkomst van Parijs niet rechtstreeks worden behandeld, moet, op dit gebied zoals voor alle overheidsactiviteiten, ook naar behoren rekening worden gehouden met de centrale doelstellingen van de overeenkomst.

Juridische mededeling