Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 186kWORD 18k
11 października 2017 r.
P-006374-17
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej P-006374-17
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Janusz Zemke (S&D)

 Przedmiot:  Sprawozdanie ze stosowania przepisów dyrektywy PE i Rady 2010/13/UE
 Odpowiedź na piśmie 

Zwracają się do mnie wyborcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych w sprawie niektórych aspektów związanych ze stosowaniem dyrektywy PE i Rady 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych, która jest jednym z istotnych elementów tworzenia jednolitego europejskiego rynku usług audiowizualnych.

Pytania dotyczą w szczególności obowiązków nadawców – wynikających z art. 16 i 17 dyrektywy 2010/13/UE – w zakresie emisji programów europejskich. Państwa członkowskie powinny składać Komisji co dwa lata stosowne sprawozdania dotyczące stosowania wspomnianych przepisów dyrektywy, jednak ostatni dostępny raport pochodzi z 2012 r.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę o informację, czy państwa członkowskie należycie wywiązują się z obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 3 dyrektywy PE i Rady 2010/13/UE, a ponadto, czy są dostępne kolejne sprawozdania po roku 2012.

Informacja prawna