Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 23k
13 maart 2018
P-000885/2018(ASW)
Antwoord van mevrouw Bulc namens de Commissie
Vraagnummer: P-000885/2018

De studie(1) waarnaar het geachte Parlementslid verwijst, is gepubliceerd in september 2017. Ze bevat aanbevelingen voor lokale autoriteiten en een overzicht van de verschillende manieren waarop lage-emissiezones kunnen worden ingesteld, bv. door moderne informatietechnologie.

Een volledig geharmoniseerde Europese regeling voor de toegang van voertuigen tot de stad lijkt niet aangewezen, omdat het belangrijk is dat dergelijke regelingen worden aangepast aan de specifieke omstandigheden van elke stad. Ik verwijs hierbij naar het subsidiariteitsbeginsel, waarbij het onze bedoeling is besluiten zo dicht mogelijk bij de burger te nemen en waarbij het optreden van de EU een meerwaarde moet bieden ten opzichte van de mogelijkheden op nationaal, regionaal of lokaal niveau. Nationale regelingen voor de toegang van voertuigen tot de stad moeten bovendien beantwoorden aan de grondbeginselen van de verdragen (bv. de interne markt en het vrije verkeer) en moeten evenredig en niet-discriminerend zijn. De Commissie is zich bewust van de bezorgdheid hieromtrent en is van mening dat reizigers in de eerste plaats voldoende informatie over dergelijke regelingen moeten krijgen. Alle nodige informatie staat in meerdere talen op een online platform(2). De gedelegeerde verordening van de Commissie inzake de verstrekking van EU-wijde realtimeverkeersinformatiediensten(3) zal bovendien de verspreiding van informatie over verkeersbeperkingen op basis van geharmoniseerde gegevens vergemakkelijken. De Commissie overlegt met belanghebbenden en nationale en lokale overheden over de mogelijkheden om regelingen voor de toegang van voertuigen tot de stad consistenter te maken. Zij ondersteunt steden om betere informatie te verstrekken. Andere opties op dat vlak worden dit jaar verder onderzocht.

(1)https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies_en
(2)http://urbanaccessregulations.eu/
(3)Gedelegeerde verordening (EU) 2015/962 van de Commissie van 18 december 2014  ter aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de verlening van EU-wijde realtimeverkeersinformatiediensten betreft (PB L 157 van 23.6.2015, blz. 21).

Laatst bijgewerkt op: 14 maart 2018Juridische mededeling