Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
PDF 100kWORD 19k
12 juni 2018
P-001803/2018(ASW)
Svar från Věra Jourová på kommissionens vägnar
Frågans referensnummer: P-001803/2018

När det gäller den polska lagen om organisationen av COP24 bör man komma ihåg att kommissionen inte har någon allmän befogenhet att ingripa mot medlemsländerna i fråga om grundläggande rättigheter. Enligt artikel 51.1 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna gäller stadgan bara i medlemsländerna när de tillämpar EU-rätten.

Den situation och de nationella regler som parlamentsledamoten hänvisar till gäller inte tillämpningen av EU-rätten. I sådana fall är det medlemsländerna som ska se till att de grundläggande rättigheterna respekteras i praktiken och skyddas i enlighet med nationell lagstiftning och internationella skyldigheter på människorättsområdet.

När det gäller frågan om huruvida de särskilda bestämmelserna om behandling av personuppgifter är förenliga med EU:s dataskyddsregler var Polen skyldigt att senast den 6 maj 2018 införliva direktiv (EU) 2016/680 om skydd av personuppgifter när de används av polis‐ och åklagarmyndigheterna. Enligt direktivet ska medlemsländerna ha ett starkt skydd för personer vars personuppgifter behandlas av brottsbekämpande myndigheter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott, inklusive att skydda mot eller förebygga och förhindra hot mot den allmänna säkerheten. I direktivet finns flera krav på de brottsbekämpande myndigheterna när det gäller insamling, behandling, delning och lagring av personuppgifter. De registrerade har också flera rättigheter, t.ex. rätten till information. Efter maj 2018 kommer kommissionen att utvärdera medlemsländernas införlivande av direktivet. Vid behov kommer man också att titta på om andra nationella lagar är förenliga med direktivets krav.

Senaste uppdatering: 18 juni 2018Rättsligt meddelande