Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 189kWORD 18k
23. apríla 2018
P-002238-18
Otázka na písomné zodpovedanie P-002238-18
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Elisabetta Gardini (PPE) , Lorenzo Cesa (PPE) , Massimiliano Salini (PPE) , Peter Liese (PPE) , Lara Comi (PPE) , Marijana Petir (PPE) , Tomáš Zdechovský (PPE) , Miroslav Mikolášik (PPE) , Alojz Peterle (PPE)

 Vec:  Prípad Alfieho Evansa – slobodné rozhodovanie a sloboda pohybu dieťaťa
 Písomná odpoveď 

Rozhodnutia, ktoré prijali orgány britského súdneho systému v prípade Alfieho Evansa, porušujú viacero základných zásad uvedených v Európskom dohovore o ľudských právach vrátane nedotknuteľnosti ľudského života, slobodného rozhodovania rodiny a najmä práva na starostlivosť a práva na voľný pohyb občana členského štátu v Európe.

Nie je obvyklé, aby sa členský štát Európskej únie, ktorým Spojené kráľovstvo stále je, odvolával na „vyšší záujem maloletého“, o ktorý sa vo svojom rozhodnutí britskí sudcovia opierajú a v mene ktorého sa dieťa nechá zomrieť bez akejkoľvek diagnózy, bez akéhokoľvek konkrétneho liečebného postupu a v rozpore so želaním rodiny.

Domnieva sa Komisia, že vzhľadom na uvedené skutočnosti by bolo v záujme slobodného rozhodovania a slobody pohybu dieťaťa a rodičov vhodné nastoliť tieto otázky vláde Spojeného kráľovstva?

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Posledná úprava: 3. mája 2018Právne oznámenie