Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 193kWORD 18k
17 maja 2018 r.
P-002663-18
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej P-002663-18
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Jacek Saryusz-Wolski (NI) , Laima Liucija Andrikienė (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Zdzisław Krasnodębski (ECR) , Indrek Tarand (Verts/ALE) , Claude Turmes (Verts/ALE) , Algirdas Saudargas (PPE)

 Przedmiot:  Wycofanie zastrzeżeń wobec Gazpromu zamiast nałożenia na koncern sankcji
 Odpowiedź na piśmie 

Warunki ugody między Komisją a Gazpromem określone w załączniku 2 do zgłoszenia zastrzeżeń przez Komisję odnośnie do naruszenia przez Gazprom unijnego prawa konkurencji, które ukazały się w prasie w dniu 10 kwietnia, pokazują rozbieżność między poważnym charakterem zarzutów a pobłażliwym potraktowaniem koncernu przez Komisję.

Rosja nieprzerwanie atakuje zachodnie demokracje, ingeruje w procesy wyborcze oraz zagraża międzynarodowemu porządkowi w Gruzji, na Ukrainie, w Syrii i w Zjednoczonym Królestwie.

Ponadto budowa gazociągu Nord Stream 2 zagraża bezpieczeństwu dostaw energii w całym rejonie Europy Środkowo-Wschodniej.

1. Dlaczego Komisja stosuje w odniesieniu do Gazpromu podwójne standardy i w zasadzie wycofuje zarzuty wobec rosyjskiego monopolisty, występując z wnioskiem w sprawie decyzji o zobowiązaniu do ugody zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003, zamiast nałożyć na koncern grzywnę zgodnie z art. 7 tego samego rozporządzenia? Jaka jest opinia służb prawnych w tej sprawie?

2. Dlaczego Komisja postanowiła oddzielić postępowanie antymonopolowe dotyczące Gazpromu od kwestii Nord Stream 2, pomimo iż wiadomo, że budowa gazociągu zwiększy i tak już dominującą pozycję Gazpromu na europejskim rynku gazu?

3. Dlaczego Komisja nie obejmie postępowaniem antymonopolowym państw członkowskich, w których Gazprom wprowadził nieuczciwe praktyki cenowe?

Oryginalny język pytania: EN 
Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018Informacja prawna