Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 103kWORD 18k
21. septembra 2018
P-004771-18
Otázka na písomné zodpovedanie P-004771-18
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Pojem „malý liehovar“ podľa smernice Rady 92/83/EHS
 Písomná odpoveď 

Podľa článku 22 ods. 2 smernice Rady 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje malý liehovar predstavuje liehovar, ktorý je právne a hospodársky nezávislý od akéhokoľvek iného liehovaru a ktorý nepracuje na základe licencie.

Akým spôsobom je potrebné vykladať tento pojem?

Aký je rozdiel medzi malým liehovarom a súkromným výrobcom alkoholu v zmysle smernice či rozsudku Súdneho dvora EÚ C-115/13?

Je alebo nie je malým liehovarom na účely tejto smernice aj akýkoľvek súkromný výrobca alkoholu, ktorý si zakúpi a zaregistruje destilačné zariadenie a vyrába alkohol výlučne na súkromnú spotrebu, v mieste svojho trvalého bydliska alebo v mieste, kde sa nachádza ovocný sad v jeho vlastníctve alebo v nájme, a ktorý použije na výrobu výhradne ovocie alebo surovinu pochádzajúcu z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti, je zaregistrovaný ako daňový subjekt, oznamuje nadobudnutie destilačného zariadenia a miesto a čas výroby liehu príslušným vnútroštátnym autoritám?

Posledná úprava: 28. septembra 2018Právne oznámenie