Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 19k
3 oktober 2018
P-005047-18
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-005047-18
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Cornelia Ernst (GUE/NGL) , Bart Staes (Verts/ALE) , Stefan Eck (GUE/NGL) , Martin Häusling (Verts/ALE) , Terry Reintke (Verts/ALE) , Sven Giegold (Verts/ALE)

 Betreft:  Kappen van de rest van het Hambachwoud
 Schriftelijk antwoord 

De geplande kap van het laatste nog overblijvende deel van het Hambachwoud in Duitsland leidt tot grote bezorgdheid onder burgers en natuurbeschermers. Het energiebedrijf RWE staat immers op het punt het nog overblijvende woud te kappen om bruinkool, een zeer vervuilende energiebron, te ontginnen.

Een aantal diersoorten dat in het Hambachwoud leeft, is opgenomen in bijlage IV, onder a), bij de Habitatrichtlijn of in bijlage I bij de Vogelrichtlijn als soorten die strikt worden beschermd(1).

1. Is de Commissie het ermee eens dat een strikt beschermingssysteem moet worden toegepast in het gehele natuurlijke verbreidingsgebied van deze soorten, zowel binnen als buiten de Natura 2000-gebieden? Grote delen van het Hambachwoud zijn al vernietigd en de populaties van beschermde soorten in dit gebied zijn daardoor in hoge mate geïsoleerd. Duitsland heeft echter geen maatregelen genomen om het Hambachwoud te beschermen.

2. Kan de Commissie zeggen of zij al een bilaterale overlegprocedure heeft ingeleid wegens het feit dat Duitsland heeft nagelaten een gebied af te bakenen waar een prioritair type natuurlijke habitat en prioritaire soorten voorkomen, en zo nee, waarom niet?

3. Kan de Commissie garanderen dat de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in dit geval correct worden toegepast? Zo nee, kan zij er bij Duitsland op aandringen dat onomkeerbare maatregelen worden voorkomen?

(1)https://hambachforest.org/squat/background/the-forest/endangered-species/

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Laatst bijgewerkt op: 10 oktober 2018Juridische mededeling