Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 105kWORD 16k
26. novembra 2018
P-005349/2018(ASW)
Odpoveď pani Vestagerovej v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: P-005349/2018

Členské štáty musia Komisii oznámiť na účely schválenia všetky plány na poskytnutie pomoci alebo zmenu existujúcich opatrení pomoci. Existujú výnimky pre opatrenia, na ktoré sa vzťahuje nariadenie de minimis alebo všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách.

Opatrenia nemôžu nadobudnúť účinnosť, pokiaľ nie je výsledkom postupu oznámenia rozhodnutie Komisie. Pojem „nadobudnutie účinnosti“ sa nevzťahuje len na samotné poskytovanie pomoci, ale aj na udelenie právomocí, ktoré umožňujú, aby sa pomoc poskytovala bez ďalších formalít. V článku 2 procesného nariadenia sa stanovuje, že členské štáty oznámia Komisii všetky plány poskytnúť novú pomoc v dostatočnom predstihu. Komisia má na zaujatie prvého stanoviska dva mesiace po úplnom oznámení a v prípade potreby môže začať formálne vyšetrovacie konanie.

Členské štáty by preto mali Komisiu informovať pred prijatím vnútroštátneho práva. V opačnom prípade je pomoc neoprávnená, čo môže viesť k jej vymáhaniu od príjemcov.

Posledná úprava: 30. novembra 2018Právne oznámenie