Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 103kWORD 17k
19. októbra 2018
P-005349-18
Otázka na písomné zodpovedanie P-005349-18
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Notifikovanie možnej nedovolenej štátnej pomoci
 Písomná odpoveď 

V ktorom momente má členský štát informovať Komisiu o tom, že plánuje zaviesť na vnútroštátnej úrovni osobitný odvod, ktorý môže byť z hľadiska práva EÚ považovaný za daň, v prípade, keď môže byť táto daň považovaná za nedovolenú štátnu pomoc podľa článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní Európskej únie?

Ako je potrebné vykladať článok 108 ods. 3 ZFEÚ, t. j. má tak urobiť v čase pred prijatím alebo po prijatí národného predpisu?

Aké sú následky v prípade absencie oznámenia, resp. neskorého oznámenia tejto štátnej pomoci?

Posledná úprava: 6. novembra 2018Právne oznámenie